7 Şubat 2012 Salı

Allah’a Dininizi Öğretmeye Kalkmayın


De ki: Siz Allah’a dininizi mi öğreteceksiniz?
Oysaki Allah, gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir.
Allah her şeyi çok iyi bilmektedir.49 Hucurat Suresi Ayet 16

Ayetten de açık bir şekilde görüldüğü gibi dinin tek sahibi
yüce Allah’tır. Kula düşen ise dini emir ve yasakları uygulayarak
Allah’a olan teslimiyetini ifade etmektir. Kur’ân’daki ayetlerden
tarih boyunca Allah tarafından gönderilen dini buyruklara
karşı çeşitli eleştiri ve değişiklikler yapmaya kalkan
ve dini gönderildiği saf şeklinden uzaklaştırarak çeşitli insani
inanç ve kabuller ile karıştıran insanların var olduğunu öğrenmekteyiz.
Bazı insanlar Allah’ın insanlara doğru yola iletici
bir rehber olarak indirdiği hükümleri beğenmeyerek “bu
şöyle, diğeri böyle olmalı değil miydi?” şeklinde soru ve öneriler
ile Allah’a akıl vermeye ve bir anlamda Allah’tan geleni
Allah’a öğretmeye kalkmaktadırlar. Dinin hükümleri açık ve
nettir. Yüce Allah buyruklarını sadece belirli seviyedeki kesimlerin
anlayabileceği şekilde değil tüm insanları kuşatacak
bir anlaşılırlıkta bildirmiştir. Bu yüzden dini hükümler karşısında
anlamsız spekülasyonlara girmekten kaçınmak ve bizi
yaratanın her şeyi bizden daha iyi bildiğine teslim olmak gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder