16 Şubat 2012 Perşembe

BİR DUA; kurandan esintili

Rabbim! Üzerimdeki iyiliklerini nimetinle tamamla. Rahmetinle bana yardım et, beni sev ve beni muhhabettine mazhar kıl. Rabbim seni zikretmemi, sana şükretmemi ve güzel bir şekilde kulluk etmemi arttır, kolaylaştır. Rabbim nefsimin şer olacak davranışlarından sana sığınırım. Rabbim senden seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Rabbim sevgini bana nefsimden, ailemden, dünyevi muhabbetlerden ve soğuk sudan daha sevgili kıl!..

Rabbim, resullerine bizim için vaad ettiklerini ihsan buyur, kıyamet günü mahcub olmaktan bizi koru. Elbette sen sözünden asla caymazsın!. Rabbim, kalbimi dinin üzere sabitle!.. Rabbim VEHİM karanlığından beni çıkart ve nurunla anlayış ikram et!.. Rabbim ilmimi, anlayışımı, imanımı ve sıdk üzere yakinimi çoğalt! Rabbim bana kitabı ve hikmeti ve bilmediklerimi öğret. Rabbim dünyanın gerçek güzelliklerini, ahıretin gercek güzelliklerini ver, ateşin azabından bizi koru. Rabbim gerçeğe erdirdikten sonra kalplerimizi o gerçekten saptırma; bize indinden rahmet bağışla; kesinlikle sen sonsuz bağışlarda bulunansın.

Rabbim muhakkak ki nefsime zulmettim. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim ben sana güvendim, sana dayandım, sen bana yetersin. Ben sana bağlanıp işimi sana bıraktım; Sen arşın muazzam hukumranlıgının aziym rabbisin. Rabbim sana sığınırım, neticesi hakkında kesin bilgim olmayan bir konuda ısrarla senden bir şey istemekten. Böyle bir hatam dolayısıyla beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana uğramışlardan olurum. Rabbim bizlere, gözlerimizi nurlandıracak, korunmak isteyenlere yol gösterecek evladlar bağışla eşlerimizden. Rabbim beni ve benden doğanları salatı ikame edenlerden eyle. Hesab gününde beni ebeveynimi ve mü’minleri bağışla. Dinini bizimle ve evlatlarımızla kuvvetlendir. Rabbim! Girdigimiz her evi güvenli kıl, beni ve ailemi sende baska ilahlar edinmekten uzak tut. Rabbim! Beni salata devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.

Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım; ve yine sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından. Ve bütün reddedilmiş şeytanlardan beni koru. Rabbim Göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır. Rabbim, anne ve babama, bana küçücükken gösterdikleri gibi merhamet eyle, rahmetinle sar!. Rabbim bana ve ana - babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın güzel davranışlar ortaya koymayı, ilham eyle; beni ve zürriyyetimi islah eyle. Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Sana yanlışlarımdan dolayı tövbe ederim, kesinlikle ben sana teslim olmuş olanlardanım...

Rabbim, şüphesiz ki sen dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin de daraltırsın…En hayırlı rızık ihsan edicisin. Rabbim! gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Rabbim bize Zati rahmetinden ihsan buyur ve işimizde bize başarılı olmayı nasib et! Rabbim beni hayatta kendi başına bırakma; ve şüphesiz ki hayırlı varis sensin. Rabbim, beni, rahmet ve merhametinin gerektirdiklerine ve her iyi olana mazhar kıl; her günahtan selamete çıkar; affetmediğin günah, kurtarmadığın dert kalmasın. Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır

Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat . Rabbin ilmimi arttır. Aklımı kalbimi ve zihnimi guclendir, zikrimi arttır. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen alemi de bilen Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin. Rabbim beni, üzerinde bulundugumdan daha doğru olana ulaştır.

Ey Rabbim! Sen beni yaratan ve bana doğru yolu gösterensin, Sen bana yediren ve içirensin. Hastalandığımda da bana şifa verensin. Sen benim canımı alacak ve sonra diriltecek olansın. Sen hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumsun. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Diriltileceğimiz gün beni utandırma! O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelenden başka. Ey rabbim benim için ne rahmet açarsan, artık onu engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsan, bundan sonra onu gönderecek yoktur. Sen, mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.

Ey Rabbim! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbim! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.Ey Rabbim! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbim! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbim! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Ey Rabbim! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. Ey Rabbim, Ben Sana, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettim. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmem ve ben sana teslim olmuş kimselerdenim..

Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim sen çok bağışlayansın, şükrün karşılığını verensin. Sen, lütfunla bizi kalınacak yurda yerleştirensin. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allaha mahsustur Senden başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd Sana mahsustur. Hüküm yalnızca Senindir.. Kesinlikle Sana döndürülecegiz. Ey Rabbim! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve bizleri cehennem azabından koru. Ey Rabbim! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz orası, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder