7 Şubat 2012 Salı

Helal Şeyleri Haramlaştırmayın


Allah’ın Haram Etmediği
Şeyleri Haramlaştırmayın

Ey iman sahipleri! Allah’ın size helal kıldığı şeylerin
temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı
aşmayın; Allah azıp sınırı aşanları sevmez.5 Maide Suresi Ayet 87

Dinde hüküm yetkisi yalnız Allah’ındır. Allah tarafından
haram edilen şeylerin bilgisi ise Kur’ân-ı Kerîm ayetleri ile
peygamberimize vahyedilmiş ve bizzat peygamberimizin tebliğ
ve uygulamaları ile insanlığa bildirilmiştir. Bu yüzden pek
çok yasa ve kuralda olduğu gibi Kur’ân-ı Kerîm ayetlerine de
bakılarak nelerin helal olduğu değil nelerin haram olduğu aranır.
Her ne kadar ayetler insanlara helal olan şeylerden de bahşetmişse
de esas olan haramlardır ve haram kılınanların dışındaki
şeyler doğrudan helal kılınmışlardır. Ayetlerde: “Allah’ın
kendilerine verdiği rızıkları, Allah’a iftira ederek haramlaştıranlar
gerçekten hüsrana uğramışlardır.” (6/140) ve
“De ki: “Allah’ın, kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı
rızıkları kim haram etmiş?” (7/32) buyrularak Allah’ın haram
ettiği dışında haramlar uydurmanın Allah’a iftira etmek
anlamına geldiği ifade edilmektedir.

Yine ayetlerde dini konularda
neyin haram neyin helal olduğunun belirlenmesi işinin
insanlar tarafından yapılmasının söz konusu olmadığı şu
şekilde ifade edilmektedir: “Yalan düzerek Allah’a iftira etmek
için, dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle ‘Şu helaldir,
şu da haramdır!’ demeyin. Yalan düzerek Allah’a iftira
edenler kurtulamazlar.” (16/116). Görüldüğü gibi Allah
hiç kimseye kendisinin haram kılmadığı bir şeyi haram etme
yetkisi vermemiş ve bunu yapanların da asla kurtulamayacaklarını
bildirmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder