7 Şubat 2012 Salı

Hırsızlık Yapmayın

    
Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılıkAllah’tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah kudretve üstünlüğün kaynağıdır (Azîz), tüm hikmetlerin kaynağıdır (Hakîm). Kim zulmünden sonra tövbe eder, halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok affedici (Gâfur), çok merhametlidir (Rahîm).5 Maide Suresi Ayet 38-39

Ayetlerde hırsızlık açık bir şekilde yasaklanmış ve boyutuna göre kimilerince oldukça sert görülebilecek bir ceza ile karşılık bulmuştur. Hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesinin emredilmesi oldukça açık ve net bir ifadedir. Ancak burada önemli olan iki nokta vardır. Birincisi hırsızlığın tanımının doğru bir şekilde yapılması, diğeri ise Kur’ân’daki kullanımda elin kesilmesi ifadesinin küçük bir çizik ya da kesikten, koparılmaya kadar geniş bir anlam ifade ediyor olmasıdır. Örnek olarak Yusuf suresinin 31. ve 50. ayetlerinde, hırsızlık yapanın elinin kesilmesinin emredildiği Maide suresi 38. ayetteki aynı fiil yer almakta ve Yusuf suresinden de görüldüğü gibi bir
sofra başında otururken Hz. Yusuf’u karşılarında gören kadınlar  Hz. Yusuf’un güzelliği karşısında kendilerinden geçmekte ve ellerindeki bıçaklarla farkında olmadan kendi ellerini kesmektedirler. Ayetten anlaşılan kadınların ellerini kopardıkları değil çizik şeklinde küçük yaralar aldıklarıdır. Aynı şekilde Türkçedeki kullanımı da konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Örneğin bir meyveyi soyarken bıçakla elimi kestim dediğimizde kimse bundan elimizi kökünden kopardığımızı anlamaz. Görüldüğü gibi ayetin ifadesi çizerek yara vermekten koparmaya kadar geniş bir anlamı ihtiva etmektedir. Bu cezanın uygulanması noktasında bir tereddüt olmasa da az önce de ifade edildiği gibi hangi durumlarda ne oranda uygulanacağı konu ile ilgili ayrı bir pencere açmaktadır. Çoğu zaman insanların güç yetirebildikleri insanları yargılayabildikleri, ekmek ya da baklava çalan bir çocuğun şiddetle cezalandırma yoluna
gidildiği ama binlerce insanın hakkına girerek yolsuzluk yapan bir zenginin görmezden gelindiği hesaba katıldığında bu ölçüyü belirleyebilmek için akıl ve vicdan sahibi olunması ve tam anlamıyla adaleti sağlama endişesinin duyulması gerekir. Her ne kadar kimi çevreler tarafından insanlık dışı bir uygulama olarak görülse de esasen bu şekilde hırsızlığın en aza indirileceğinde şüphe yoktur. Yaptığı hırsızlık sonucu elinin kesileceği, gücün elinden alınması ve insanlar içinde alenen hırsızlığının teşhir edileceğini bilen biri bu kadar kolay bir şekilde insanların mallarına kastedemez. Oysa hırsızlık, bırakın ihtiyaç duymak için yapılmasını, adeta bir meslek haline getirilmiş, hatta kimi kişiler için bir heyecan ve zevke dönüştürülmüştür. Ayetler ise açık bir biçimde hırsızlık etmeyi yasaklamakta ve insanların hakkına girilen her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün bu kapsama alınmasını mümkün kılmaktadır.

Detaylı Kelime Tahlil
5:38 Ayette “kesin” diye çevirdiğimiz kelimenin benzer formu olan “QaTaA’” Kuran’da 19 ayette geçer. 5:38 ayetinin dışındaki yerlerin hemen hepsinde “ilişkiyi kesme” veya “son verme” gibi fiziksel olmayan veya mecazi anlamlarda kullanılır (2:27; 3:127; 6:45; 7:72; 8:7; 9:121; 10:27; 11:81; 13:4; 15:65; 15:66; 13:25; 22:15; 27:32; 29:29; 56:33; 59:5; 69:46). Bunlardan sadece 13:4’teki kullanımı fiziksel anlamda olup 69:46 ise tartışmalıdır.
Söz konusu kelimenin bir başka formu olan QaTTaA’ ise Kuran’da 17 kez geçer. Bu şeddeli form, hem fiziksel olarak kesip atmak (5:33; 7:124; 20:71; 26:49; 13:31) hem mecazen ilişkiyi kesmek (2:166; 6:94; 7:160; 7:167; 9:110; 47:15; 47:22; 21:93; 22:19; 23:53) ve hem de fiziksel olarak kesip yarma/çizme anlamında kullanılır (12:31; 12:50).
12:31 ayetinde Yusuf peygamberin yakışıklılığına hayran kalarak heyecanlanan kadınların meyve bıçağıyla “ellerini kestiği” anlatılır. Kuşkusuz, kadınlar ellerini kesip koparmadılar. 5:38 ayeti ile 12:31 ayeti arasındaki anlam ilişkisi, matematiksel ilişkiyle de destekleniyor gibi.
Böylece, hırsızların ellerinin kesilmesini emreden ayeti,
(1) ellerinin kesilip koparılması, veya
(2) ellerinin çizilerek ve yarılarak kesilmesi, veya
(3) mecazi anlamda, yani hırsızlıkla ilişkilerini kesecek önlemlerin alınması gibi üç değişik biçimde anlamak mümkün. Bu seçeneklerden birini veya suçun ağırlık derecesine göre kombinasyonunu tercih etmek topluma kalmıştır. (Bak: 7:52).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder