7 Şubat 2012 Salı

İsraf Etmeyin


Yiyin, için fakat israf etmeyin.
Allah israf edenleri sevmez.7 A’raf Suresi Ayet 31

İslâm dini her açıdan ölçülü olma dinidir. Gereksiz aşırılıklara
karşı çıkar. Ayetlerde Allah’ın insanlar için çıkardığı
nimetlerin temiz ve helal olanlarından yenilip içilmesi ama
israftan kaçınılmasını buyrulur. Dünya üzerinde biyolojik yaşamının
devamı için dahi oldukça zorluk çeken milyonlarca
insan yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya
nüfusunun yarısının, günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye
çalıştığı bilinmekte. Dünya üzerinde, 1.2 milyar kişi ise
günde 1 dolardan az parayla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Söz konusu veriler dikkate alındığında aşırı tüketim ve
israfa yönelik eylemlerin ne denli insanlık dışı olduğunu anlamak
zor değildir. Ayetler insanlar arasında mümkün olduğunca
eşit ekonomik ve sosyal şartların oluşmasını sağlamaya
yönelik tavsiyelerde bulunmakta, zekât ve sadaka gibi ibadetlerle
de ihtiyaç sahiplerinin gözetilmelerini buyurmaktadır.
Dünya üzerinde yapılan israfı bir yerde toplama imkânımız
olsaydı şayet emin olun yeryüzü üzerinde açlık ya da yoksulluk
çeken tek bir kimse dahi kalmazdı. Ancak insanların küçük
bir kesimini oluşturan zenginler alabildiğine israf ederken
oldukça büyük kısmını oluşturan fakirler ise yeri geldiğinde
yiyecek bir ekmek ya da içecek temiz bir su bulamamaktadırlar.
Şüphesiz bu dengesizlik gözünü madde bürümüş insanlığın
bir ayıbıdır. Bu tutumda olanların âhiretteki hesapları ise
son derece çetin olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder