17 Şubat 2012 Cuma

KİTAB'IN DOĞRULUĞUNU TEYİD ETMEK

 

      Kuran’ın tanrısal bir kaynak olup olmadığı, her ana hitap edip etmediği, her şeye bir cevabı olup olmadığı konusuyla ilgili bir yazı okuyacaksınız...

Bu bakış açısı doğru mudur değil midir?

        Bunun için evrensel bilgilerden faydalanarak bir egzersiz yapalım.
       
       Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bilim kuralları gereği bir önerme koşullara sahiptir ve önermenin doğruluğu koşulların doğruluğuna bağlıdır. Koşulların doğrulanma yönteminide yine önermenin barındırması gerekir.

Bu anlamda Kuran’ın önerme ve koşullarına bir kaç örnek verip üzerinde egzersizi devam ettirelim.(Not: Aşağıdaki önerme ve koşullar en yalın ifade olarak seçilmiştir. Önermeler ve koşullar sadece bunlarla sınırlı değildir)

ÖNERME: Kuran kendisinin Allah katından olduğunu ve cevaplar içerdiğini iddia ediyor. Bu iddiasının doğruluk kazanması için verdiği

KOŞULLAR:

a-) Kendi içerisinde çelişki olmadığını düşünerek araştırmanız gerektiğini,
b-) Verilerinin lokal ve global olmak üzere en az iki açılı mesajı olduğunu, (mikro-makro)
c-) Acele edilmeden okunmasını ve üzerinde düşünülerek ilişki kurulmasını,
d-) Sonuçların kimi zaman doğrudan kimi zaman örneklerin birleştirilmesi ile dolaylı olarak verildiğini söylüyor.

        Bu iddianın doğruluğunu test etmek için verilen koşulların eksiksiz olarak yapılması gerekir. Aksi halde zaten önerme bu koşulların sağlanmaması halinde yanlış olacaktır. Belirtilen koşullarda Kuran’ın incelenmesi bize Kuran’la ilgili daha doğru bir perspektif kazandırıp hakkında daha doğru bilgi edinmemizi sağlayacaktır düşüncesindeyim. Önermeyi test sürecimiz yanlış veya doğru olarak sonuçlanabilir bunun hiç bir önemi olmayadabilir. Ama önemli olan bir kaynak hakkında bir iddiada bulunurken kaynağı kendi içerisinde objektif olarak değerlendirmektir.

Bir örnekle açıklamak istiyoruz.

    a = a  ,      a² = a²    ,      a²+a² = a²+a²     ,     a²-a² = a²-a²    ,

       Eşitliğin bir tarafı a” ortak parantezine alınır diğer tarafıiki kare farkı çarpanlara ayırma yöntemiyle yazılırsa ifade a.(a-a)=(a+a).(a-a) olarak yazılır.

Eşitliğin iki tarafı (a-a) ifadesine bölünerek ;

a=(a+a) yani a=2a ve a’lar sadeleşirse  1=2 sonucu çıkar.

        Ortalama bir matematik bilgisi ile buna benzer bir çok eşit olmadığını bildiğiniz eşitlikler çıkarabilirsiniz. Ve bu sonuçlara bakarak matematiğin çelişkili olduğunu rahatlıkla iddia edebilirsiniz. İçerisinde çelişki olduğu için matematiği bir safsata veya uydurma olarakta düşünebilirsiniz. Ama bu yaklaşımınız “göreli ve önyargılı” olmakla birlikte konu ile ilgili yetersiz bilginizden kaynaklanır. Çünkü siz matematiği kendi önerme ve koşulları içerisinde değerlendirirseniz yukarıdaki işleminizin ve sonucunda vardığınız hükmün yanlış olduğunu farkedebilirsiniz.

          Matematik önermeleri içerisinde size koşul olarak “0 / 0″ ifadesinin tanımsız olduğunu ve bu ifade ile karşılaştığınızda işlemin devamınında bir anlam ifade etmeyeceğini söyler. Yani eşitliğin her iki tarafını (a-a) ya bölmek demek (a-a) sıfır olacağından 0/0 ifadesine çarpar.

        Bunun gibi eğer siz Kuran’ı kendi sunduğu koşullar içerisinde değilde “önyargılı veya göreli” ve Kuran hakkında eksik bilgi ile sorgularsanız içerisinde yüzlerce “çelişki, anlamsız mesaj, vs” bulmanız çok olağan bir durumdur.  Kuran’ın verdiği koşullarla Kuran’ı incelediğinizde Kuran size eğer bir çelişkiye sahipseniz bakış açınızda bir yanılsama veya eksiklik olabileceğini bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor.

          Demek istiyoruz ki, her neyi inceliyorsak inceleyelim hakikaten ve içtenlikle objektif olalım. Kuran’ın tanrısal olup olmaması önemli değil, Kuran’ı zaten kabul etmek istemiyorsanız eğer, onun çelişkili olduğunu kanıtlama veya eksik bilgi içerdiğini söyleme çabalarınız anlamsızdır. Yok eğer Kuran’ı sorgulayıpta ona inanıp inanmamaya karar vermek istiyorsanız “eksiksiz objektif” yaklaşmalı ve yukarıda bahsettiğimiz gibi kendi önerme ve koşulları içerisinde değerlendirmelisiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder