23 Şubat 2012 Perşembe

Tarih, Dini Terimler ve Semboller

 ANA SAYFA É


Dini Terimler
Asurca sözcükler; muhammidu (Muhammed), mekku (Mekke?), salatu (salat?, namaz), zikru (zikir?), bakkuru (bekke?). İslam Hz. İbrahim’den beri var olan bir dindir. Belkide dini terimler Hz. İbrahim’den beri kullanılıyordur. Belki Hz. İbrahim Arapça konuşmuyordur. 

İsrail krallığı ile Asur arasında ilişki olabileceğini, bununla ilgili birçok delilin olduğunu belirtmeye çalışıyoruz. Mısır ve Filistin’e baktığımızda, İsrail oğullarının varlığına dair tarihi ve arkeolojik olarak hiçbir delil bulamayız. Oysa Mezopotamya’ya bakıldığında çok sayıda delil mevcuttur.

Kudüs’ü kutsal kent olarak kabul ediyoruz ama Kuranda bir kere bile Kudüs şehri geçmez. Bekke kelimesinin, bakkuru kelimesinden türediğini düşünüyorum. İlk evlat demektir. Hz. İsmail’in ilk evlat olduğu ve Kabe’nin ilk mescid olduğu unutulmamalıdır.

Mekku: kelimesi çemberi döndüren değnek, asa.... Tavafı hatırlatır.

Muhammidu:Tanrısal işaretlerden kıymetli şeyler çıkaran kişi.

Medu: belli, bilinen, tanınan demektir. Medine isminin buradan türetildiği kanaatindeyim. 
İsrail oğullarının Medine’ye ne zaman geldiğine dair birçok iddia var. Benim düşündüğüm çok daha eskiden geldikleri. Yer isimlerinin Arapça değil de Asurcadan türediğini düşünüyorum. Bana göre İsrail oğullarının gelişi Araplardan öncedir.

Hz. Muhammed zamanındaki Medine toplumunun, tek tanrı inanışında olduğunu, putperestler varsa bile çok az olduğunu düşünüyorum. En fazla Yahudiler, daha sonra Hıristiyanların bulunduğu kanaatindeyim. Hıristiyan diyince direkt Roma akla geliyor. Medine’deki Hıristiyanların Asur (Süryani, Nasturi) kökenli olabilirler. Roma Hıristiyanlığı ile Süryani Hıristiyanlığının farklı olduğu, bu farktan dolayı Süryanilerin Roma Hıristiyanlarının zulmüne mazur kaldığı unutulmamalıdır. Süryanilerin kitabının Asur- Süryani dilindedir. Kuran indirilirken Medine toplumu, yanı başlarında duran kitaptan dolayı  dini terimlerin anlamını biliyordu. Anadilleri, yani konuştukları dil Arapça olabilir ama kitaplarının Arapça olduğunu düşünmüyorum. Zaten ibadetle ilgili esaslar Medine döneminde belirlenmiştir.

Emevi dönemi Arap milliyetçiliğinin etkisiyle, her şeyin Araplara mal edildiğini düşünüyorum. Dini terimlerde buna dahil.

Tarihte bir Yahudi tarikatı olarak geçen Essenilerin, ilk Hıristiyanlar olduğunu düşünüyorum. Hz. Muhammed zamanında Gassanilerden bahsedilir. Gassani-esseni isim benzerliği gözden kaçırılmamalıdır. Hz. İsa’ya batılılar Nasıralı İsa der. Nasıra kelimesinin başındaki n harfi Türkçedekili -li, -lı ekine denk gelir. Yani asıralı demektir. Kuran’da Hıristiyan denmez, onun yerine Nasara denir. Asurcada bu kelimelerin manası Asurlu  demektir. Tarihte pek az şey bilinen Gassanilerle Medine Hıristiyanların arasında ilişki olduğu kabul edilir. Arap Alevilerine Nusayri denmesini de gözden kaçırmamalıyız.

Hz. İsa denince, babasız dünyaya geldi, mucize diye düşünülüyor. Bir nokta daima dikkatten kaçıyor. Ali İmran 59 ayette belirttiği gibi Hz. İsa’nın yaratılması Hz. Ademin yaratılması gibidir. Yani Hz. İsa hiçbir milletten değildir ve peygamberlik İsrailoğullarından çıkmıştır, Hz. İsa evrenseldir. Mucize aramadan önce ne anlatılmaya çalışıldığına bakmak gerekir.

Ölü Deniz Parşömenlerinin ilahiler kısmının, kim tarafından yazıldığı belli değildir. Benim düşüncem ancak bir peygamberin ağzından bu sözler çıkabilir. Hz. İsa olduğunu düşünüyorum. Yazan kişi çorak bir vadiye sürülmüştür. Nedense Mekke’yi hatırlattı. Hz. Muhammed’inde evrensel olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Demeye çalıştığım, din hakkında doğru kaynaklara ulaşmak istiyorsak, tarihe de bakmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken milliyetçilik veya mezhepsel etkide kalmadan, mümkün olduğunca rasyonel olmaya çalışmalıyız. Aksi taktirde kendi kendimizi kandırır dururuz.

Simgeler

 Asur Kralı Asurnasirpal-II (M.Ö. 883 - 859)

1. Yıldız          
2. Pergel benzeri işaret
3. Ay      
4. Güneş,  taç            
5.Asur motifi

 
 Masonik Simge      2. pergel

 
 Papa John XXIII Arması - (1958-1963)

4. Haç
5. Asur figürü
6. Kanatlı aslan. Asurnasirpalin heykeliyle benzerlik gösteriyor. Alan Babil seks ve savaş tanrıçası İştar’ın simgelerinden birisi.
7. İki anahtar Tanrıça İştar’ın kanatlarıyla benzerlik gösteriyor.
Asur Kralı Asurnasirpal-II (M.Ö. 883 - 859)
   
6. Kanatlı aslan şeklindeki Asurnasirpal heykeli
 
Babil Seks ve Savaş Tanrıçası İştar

6. Aslan
7. Kanatlı ve pençeli İştar kabartması.
Tanrıça İştarın simgelerinden aslan ve baykuş simgelerine dikkat edin.

 
Bohemya Klubü

 
Bohemya Klubü

1872 de kurulmus bir örgüttür. ABD' nin batı yakasındaki elitleri bu topluluğun üyesidir. cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesidir. Faliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet guçleri tarafından engellenmektedir.

Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. ABD'nin hemen her eyaletinde tapınakları vardır. Sembolleri baykuştur. Ritüellerde baykuşa hitap edilir ve bir simge olarak baykuş motifi kullanılır. Bohemian Grove hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkin kulübüdür.Bine yakın ABD eliti sürekli olarak hafta sonu California'da veya diğer eyaletlerdeki çiftiklerde toplanıp törenler yapıyorlar ve gizli ritüeller uygulanıyor.

 
Dolar ve Baykuş

 
Mezopotamya silindir  mührü. Tanrı Marduk ve Tanrıça İnnanna (İştar)

1. Yıldız
3. Ay
4. Güneş
8. Yedi yıldız: Asurlularda sık karşılaşılan bir motiftir.
9. Kazık: Babil tanrısı Marduk’un simgelerinden biri. Asurluların son dönemlerinde Babil tanrılarına tapınım başladı. Fecr 10. ayet: Ve kazıklar sahibi Firavun'a
10. Bel: Babil tanrısı Marduk’un simgelerinden biri.
11. On bir yıldız: Mezopotamya’da daha erken dönemlerde karşılaşılan figürlerden birisi. Sümerlerde, güneş ve ay figürleriyle birlikte görülür. Yusuf süresinde  güneş, ay, onbir yıldız şeklinde anlatılır.
12. Anne figüri: Tanrıça İnanna’ın simgelerinden.

Yeşil yıldızlar; Mısır hiyografik yazılarında görülen bazı figürler.  Başka taş mühürlerde de görebiliriz. Bazen bir canlının, bir insanın parçası olarak kullanılmış, bazen de bağımsız olarak kullanılmış. Nedense şimdiye kadar kimsenin dikkatini çekmemiş. (Mısır hiyografik yazısında binlerce figür vardır).

Tanrı Marduk ve Tanrıça İnanna (İştar)

13. Kalp şeklinde iki boynuz

 
Mezopotamya Yeraltı Tanrısı Ningiszida (M.Ö 21. yüzyıl). İnsanlar ölünce yeraltına gider. Buranın tanrısı  yani ölülerin tanrısıdır.

14. Kılıç
15. Ejderha

 
Masonik semboller
3. Ay
4. Güneş
9. Tanrı Marduk’un simgesi kazık yerine çapa kullanılmış
10. Tanrı Marduk’un simgesi Bel
13. Tanrıça İştar’ın simgelerinden kalp
14. Yeraltı Tanrısı Ningiszida’nın simgesi kılıç.
16. Tabut da Tanrı Ningiszida’yı çağrıştırır.

Mavi olanlar
1. Göz: Üç resim önce Mezopotamya’ya ait silindir mühürde de görülür.  Göz sembolü Mezopotamya’da da kullanılır.
2. Bu sütun başlığı Asurlularda sık kullanılan motiflerdendir.
3. Nuh’un gemisi
4. Arı kovanı: Dişi arılar ve ana arı bulunur. Tıpkı Tanrıça İştar’ın tapınağında olduğu gibi. Tapınakta ana rahibe ve rahibeler bulunur. Kutsal fahişelik yaparlar.
5. Tanrıça İştar’ın kanatlarını hatırlatır.
6. Tanrı Marduk büyü ile ilgili tanrıdır. Simya ve büyüyü hatırlatır.
7. Kayan yıldız.
  
Babil Kralı Hammurabi

<


 
Asur Kralı Adad Ninari III

Yıldız, ay, yedi yıldız, kazık, bel, pergel benzeri şekil, kartal figürleri

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder