7 Şubat 2012 Salı

Leş, Kan, Domuz Eti Yemeyin


O size ancak şunları haram kılmıştır: Ölü, kan, domuz
eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan. Bununla
birlikte, zorda kalan, başkasının hakkına tecavüz
etmemek, sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan yerse,
şüphesiz Allah bağışlayandır (Gafûr), merhamet
sahibidir (Rahîm).16 Nahl Suresi Ayet 115

Ayette açık bir şekilde yenilmesi yasak olan şeyler sayılmakta
ve bu sayılanlar dışındaki şeylerin yenilmesini haram
ilan etmek yasaklanmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi
din konusunda hüküm yalnız Allah’ındır. Allah’ın haram ettiği
haram, helal kıldığı ise helaldir. Allah’ın hükümleri dışında
başka helal ve haramlar icat etmek ise Allah’a iftirada bulunmak
anlamına gelecektir. Ayetlerde peygamberimize: “De ki:
Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek
birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan
biri olursa başka: leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki
o bir pisliktir- Allah’tan başkası adına boğazlanmış bir
murdar.” (6/145) diye buyrulmakta Allah’ın açık bir şekilde
haram kıldıkları dışındaki şeylerin haramlaştırılmalarının söz
konusu edilemeyeceğine dikkat çekilmektedir.

Allah’ın açık bir şekilde yasak ettiği haramları çeşitli gerekçelerle
çekiştirerek artık günümüzde haram kabul edilmelerine gerek olmadığı
şeklindeki dayanaksız iddiaların dini açıdan bir geçerliliği
bulunmamaktadır. Domuzun pislik içinde yaşamasından
dolayı haram edildiği ve günümüzde oldukça sağlıklı ortamlarda
barındırıldıkları gibi anlamsız yorum ve değerlendirmelere
gerek yoktur. Allah’ın haram ilan ettiği yiyecekler görüldüğü
gibi oldukça sınırlı ve zaten zaruri ihtiyaç duyulmayacak
şeylerdir.

Bu noktada Allah’ın herhangi bir şeyi haram etmiş
olmasını yeterli görmek ve hakkında bilgimiz olmayan konularda
spekülatif yaklaşımlarda bulunmamak gerekir. Sebebi
ne olursa olsun önemli değildir. Önemli olan Allah’ın, domuz
etinin yenilmesini yasak etmesidir. Kula düşen yaratıcısının
yasaklarına uymaktır; sorgulamak değil. Allah bir konuda
hüküm verdiyse bu hüküm ile beraber illaki bir gerekçe
de bildirmeye ihtiyacı yoktur. Bu, kendi içinde bir imtihandır
aslında.

Günümüzde kendini müslüman kabul etmesine rağmen
kendini kurallar üstü görerek gelişmişliğin bir göstergesiymiş
gibi bunca et çeşidi varken domuz eti yemekten sakınmayan
kişilerin varlığı, bu kişilerce basit bir imtihanın dahi
önemsenmediğinin bir göstergesidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder