7 Şubat 2012 Salı

Sarhoş ve Cünüpken Namaz Kılmayın


Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye
kadar, cünüpken (cinsel ilişkide bulunmuşken) de
-yolculuk halinde olmanız müstesna- yıkanıncaya kadar
namaza yaklaşmayın.4 Nisa Suresi Ayet 43

Görüldüğü gibi sarhoşken ayılıp ne söylediğinin farkında
oluncaya ve cinsel ilişkiye girdikten sonra yıkanıncaya kadar
namaz kılınmaması emredilir. Söz konusu hallerden çıkılması
durumundaysa normal zamandaki gibi namazın yerine getirilmesi
gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus
vardır ki bu da her ne kadar içki içmek günah olsa da nefsine
yenilerek Allah’ın bu yasağını çiğneyen kişilerin dahi kendilerini
namaz kılmaktan alı koymamaları ve sarhoşluk hallerinin
geçmesiyle namaz kılabilecek olmalarıdır. Bazı geleneksel kabul
ve inançlarda olduğu ya da halk arasında aslı esası olmadan
uydurulduğu gibi içki içen kişilerin namaz ya da oruç gibi
ibadetleri yapamayacakları ve şayet ibadet yapmak istiyorlarsa
içki içmeyi terk etmeleri gerektiği şeklindeki beyanlar doğru
değildir. Bir günahın yapılıyor olması bir farzın yerine getirilmesine
 engel değildir. Günah ayrı sevap ayrı değerlendirilir.

Ancak ne yazık ki bu gibi anlayışlar sebebiyle pek çok insan
nefsine yenilip içki içtiği ve daha sonradan da içki kullanacağı
düşüncesiyle namazdan da uzaklaşmakta ve bu yüzden Allah
ve din ile olan bağı daha da zayıflamaktadır. Kur’ân’da bu konuda
açık bir yasak bulunmuyorken insanları namazdan alıkoyarcasına
hükümlerde bulunmak, Allah’ın hükümlerini yeterli
görmeyip onlara karşı çıkmak anlamına gelecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder