7 Şubat 2012 Salı

Şeytana Kulluk Etmeyin, Şeytanın Adımlarını İzlemeyinEy âdemoğulları! Ben size, “Şeytana kulluk etmeyin,
o sizin için açık bir düşmandır!” demedim mi?36 Yasin Suresi Ayet 60

Kulluk yalnız Allah’a yapılır. Bu kulluğun gereğince yapılmasının
yegâne yolu ise Allah’ın emir ve yasaklarına uymak
için çaba sarf etmektir. Allah’ın emir ve yasaklarını dikkate almayıp
haram ve günahlara dalanlar ise farkında olmadan şeytanın
yolunu izliyor ve bir anlamda şeytana kulluk ediyor demektir.
Ayetlerde: “Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü
o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (2/208) diye buyrularak
şeytanın insan için düşman olduğu ve onun yolunun takip edilmemesi
bildirilmektedir. Yine ayetlerde: “Şeytanın adımlarını
izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona
iğrençlikleri ve kötülüğü emreder.” (24/21) diye buyrularak
insanlar uyarılmakta ve bu hataya düşmekten korunmaya çağırılmaktadırlar.
Şeytan bir anlamda uğrayacağı sonsuz azaba
ortak edecek taraftarlar aramakta ve bu amacına ulaşmak için
de insanlara türlü hile ve tuzaklar kurmaktadır. Ancak ayet
lerde ifade edildiği gibi: “Galip gelecek olanlar Allah’ın taraftarlarıdır.”(5/56).

Kur’ân ayetleri bir yandan insanlara doğru ve iyi olanı gösterirken
bir yandan da sapkınlık ve azgınlıklardan uzak durulması
için uyarılarda bulunmaktadır. Ayetler şeytanın insanları
saptırmaya çalışmasından, vesvese ve oyunlarından bahsetmekte,
bu tür tuzaklara düşmemeleri için insanları uyarmakta
ve insana düşman olan şeytanın insanlar tarafından da düşman
bellenmesini öğütlemektedir. Şeytan insanların tekrar diriltilecekleri
güne kadar yüce Allah’tan süre istemiş ve şöyle
söylemiştir: “Dedi: Rabbim. Beni azdırmana yemin ederim
ki, yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım
ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. İçlerinden riyaya
sapmamış, samimi kulların (ihlâs sahibi) müstesna.”
(15/39-40).

Görüldüğü gibi ilk insan olan Hz. Âdem’den itibaren
şeytan ve yandaşları ile insanlar arasında bir hesaplaşma
yaşanmakta ve ayetlerde şeytanın adımlarını izleyerek onun
yoluna uyanların âhirette korkunç bir azap ile karşılık bulacağı
buyrulmaktadır. Şeytan kendi hakkında verilen azap hükmüne
insanları da ortak etmeye ve onları saptırarak kendisi gibi sefil
kılmaya çalışmaktadır. Ayetlerde: “Ne yazık ki kalpleri
katılaştı; şeytan, yapmakta olduklarını onlara süslü-püslü
gösterdi.” (6/43) buyrulmakta ve insanların bir kısmının şeytanın
adımlarını izlediklerine ve yapmış oldukları kötülüklerden
hoşnut olduklarına dikkat çekilmektedir.

Oysaki ayetlerde:
“İğreti/sefil hayat inkâra sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar,
iman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar, kıyamet
günü onların tepelerinde olacaktır. Allah, dilediğini
hesapsız bir biçimde rızıklandırır.” (2/212) denilmekte ve
şeytanın adımlarını izleyerek iman sahipleri ile alay edenlerin
kıyamet günü sefil ve perişan bir halde bulunacakları müjdelemektedir.
Yine: “Şeytandan bir dürtü seni dürtüklediğinde
hemen Allah’a sığın…” (7/200) buyrularak da şeytanın oyunlarına
meyletme ile karşı karşıya kalındığında Allah’tan yardım
dilenmesi ve daima Allah’ın tarafında yer alınması tavsiye
edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder