16 Şubat 2012 Perşembe

TOPLUMUMUZUN ŞUAN Kİ DURUMUYûnus / 100 : Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, (rics) pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.

En’âm / 125 : Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, sanki göğe yükseliyormuş gibi, göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Allah, inanmayanları işte böyle (rics)pislik içinde bırakır.

RİCS (PİSLİK) kelimesinin geçtiği ayetler: Mâide 90  En’âm 125  En’âm 145  A’râf 71  Tevbe 95  Tevbe 125  Yûnus 100  Hac 30  Ahzâb 33  

      Bu Pislikler bu ayetlerden öğrendiğimiz kadarı ile: Şarap(Sarhoşluk veren içecekler), kumar, dikilmiş olan taşlar(kutsiyet atfedilen taş, mezar taşları, heykeller ve türbeler), fal için kullanılan oklar(şans oyunları), domuz eti, yalan söz söyleme ve puta tapma pisliği, İnsanların şefaat uydurmaları ve bir takım nesnelere isim verip güvenmeleri ,  kalplerinde hastalık olanları (münafıkları) bu hale getiren Kurana uymayan davranışların tümü rics yani pistir.

       Toplum yapımıza baktığımız zaman, içki kullanımı sıradan, kumar sıradan, şeyh, evliya, türbecilik ve heykele hürmet sıradan, şans oyunları sıradan, farkına varmasak da domuz eti kullanımı sıradan(her geçen sene domuz üretim çiftlikleri artmakta ve bu Tv kanalları ve gazetelerde haberde olmaktadır.), özellikle ticari ilişkilerde yalan söylemek sıradanlaşmıştır. Kısacası Allah Rics’i yani pisliği bu toplumun üzerine bırakmıştır. Bende bu özellikler yok demeyin. Çünkü biz suçluyuz.Peki ne yalpalıyız.? ve Neden bu hale gelindi?

TOPLUMLARIN DURUMLARINA  RASULLERİN ŞAHİTLİĞİ

Nahl 89 : O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab'ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
Nisâ 41: Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!

İsa Nebinin Şahitliği:

Mâide 116 :Ve hani Allah, ey Meryemoğlu İsa diyecek, sen misin insanlara, Allah'ı bırakın da beni ve annemi iki tanrı tanıyın diyen? İsa da seni noksan sıfatlardan arı bilirim diyecek, hakkım olmayan bir sözü söyleyemem ki ben. Böyle bir söz söylediysem elbette bilirsin bunu. Benim içimde ne varsa hepsini mutlaka bilirsin sen. Fakat ben, senin bildiğini bilemem; şüphe yok ki sen gizli olan her şeyi, hakkıyla bilirsin.
Bilindiği üzere Hıristiyanların temel yanılgısı İsa Nebiyi Allah’a oğul isnat etmeleridir. Peki BİZ???

Son Nebinin Şahitliği:

Furkân 30: Allah’ın Rasulü: “Ey Rabbim, benim ümmetim, bu Kur’ân’ı mehcur ittihaz ettiler. (mehcur:terk edilmiş, hicret), (ittihaz(e-ha-ze): almak, elde tutmak, olarak kabul etmek.)
Hesap Gününde Son Nebi Kavminin bu Kuranı ellerinde tuttukları halde terk ettiğinden yakınmaktadır. Dikkat??? edin İslam ümmetinin Şimdiki Durumunu anlatıyor. İslam ümmetinin temel yanılgısı da Kuranı Terk edip, Başka Dinin Kaynağı Sandığı  Kitaplara  ve ve bu kitaplardan öğrendiği Atalar dine uymaktadılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder