7 Şubat 2012 Salı

Zalimlere Eğilim Göstermeyin


Zulmedenlere eğilim göstermeyin.
Yoksa ateş sizi sarmalar.11 Hud Suresi Ayet 11

Zalimlik pek çok ayette kınanan bir davranıştır. Kur’ân
ayetleri açık bir şekilde zulme karşı durulmasını ve insanlar
arasında barış ve adaletin sağlanmasını emreder. Ayetlerde:
“Allah, zalimleri sevmez.” (3/57) buyrulmaktadır.

 Allah’ın sevmediği bu kişilerin zulümlerine karşı tepkisiz ve duyarsız
kalmak inanana yakışacak bir davranış değildir. Yeryüzünün
çeşitli bölgelerinde zulüm, baskı ve eziyete uğrayan çocuk,
kadın, genç, yaşlı pek çok kişinin çekmekte oldukları ızdırap
karşısında bir müslümanın sessiz kalması kabul edilemez. Elden
geldiğince ilimle, bilimle, siyasi, ekonomik ve hatta gerektiğinde
askeri destek ile bir şekilde zulme karşı durmak gerekir.
Ayetlerde: “Size ne oluyor da Allah yolunda ve “Ey
Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından
bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!”
diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar,
yavrular için savaşmıyorsunuz!” (4/75) diye buyrulmakta ve
sadece kendi içimizdeki değil dünyanın her neresinde yaşanıyorsa
yaşansın zulme karşı tepkisiz kalınmamasının önemi
vurgulanmaktadır.

 Yeryüzündeki zulme karşı tepkisiz kalmak
bir şekilde bu insanların zalimliklerine göz yummaktır
ki bu da dolaylı da olsa zulme iştirak etmek anlamına gelecektir.
Bununla birlikte zalimlik yapan kişi ya da toplumların
siyasi, askeri ve ekonomik açılardan güçlü olması durumunda
aynı zulmü kendilerinin de görmemesi uğruna bir şekilde bu
zulme destek olmak ya da bu kişilere eğilim göstermek de söz
konusu suça ortak olmak demektir. Zulme karşı durmak uğruna
zarar ve azap görmek, sonsuz bir zarar ve azaba uğramaktan
çok daha hayırlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder