6 Mart 2012 Salı

BU KURAN


Bu Kuran  /  hâżâ-lkur-âne  /  هَٰذَا الْقُرْآنَ

Haşr / 21 BU KUR'AN'ı, bir dağın üstüne indirseydik elbette görürdün ki dağ, Allah korkusundan eğilip çatlamış, paramparça olmuş ve işte insanlara bu örnekleri, düşünsünler diye getirmedeyiz.

Zümer / 27Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, BU KUR'AN'da insanlara. her türlü misali verdik.

Kehf / 54 Andolsun, BU KUR'AN'da insanlar için her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan, her şeyden çok tartışmacıdır.

Rûm / 58 Andolsun biz BU KUR'AN'da insanlara her tür örneği verdik. Onlara bir ayet getirsen inkar edenler mutlaka: "Siz ancak batıla yöneltenlersiniz" diyeceklerdir.

İsrâ / 41 Andolsun, biz BU KUR'AN'da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.

İsrâ / 89 Andolsun, BU KUR'AN'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler.

Yûsuf / 3 Biz BU KURAN'ı vahyederek, sana en güzel kıssaları anlatıyoruz.. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin.

Sebe’ / 31 İnkâr edenler dediler ki: "Biz ne BU KUR'AN'a ne de ondan öncekilere inanırız." Sen onları, Rablerinin huzurunda durdurulmuş halde birbirlerine söz atarlarken görsen. Zayıf düşürülenler büyüklenenlere: "Eğer siz olmasaydınız biz muhakkak mü'minler olurduk" derler.

Neml / 76 Gerçek şu ki, BU KUR'AN, İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin bir çoğunu aktarıp anlatıyor.

Zuhruf / 31 Ve dediler ki: 'BU KUR'AN, iki şehirden birinin büyük bir adamına inzal edilmeli değil miydi?'

İsrâ / 88 De ki: 'Eğer bütün ins ve cin , BU KUR'AN'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bilebir benzerini getiremezler.'

Fussilet / 26 İnkar edenler dediler ki: 'BU KUR'AN'ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz.'

Yûnus / 37 BU KUR'AN Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı  açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbi'nden geldiği konusunda şüphe yoktur.

İsrâ / 9 Şüphesiz, BU KUR'AN, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü'minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.

En’âm / 19 De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?." De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir. BU KUR'AN sizi ve Onun Ulaştığı Kimseleri uyarmam için bana vahyedildi. Allah'la birlikte başka ilahların bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?." "Ben buna şahitlik etmem" de. "O, ancak tek bir ilahtır ve ben sizin eş koştuklarınızdan uzağım" de.

Furkân / 30 Ve elçi dedi ki: 'Rabbim gerçekten benim kavmim, BU KUR'AN'ı terkedilmiş  olarak elinde tuttu.'Hiç yorum yok:

Yorum Gönder