1 Mart 2012 Perşembe

Peygamberler Arasında Ayrım Yok

 
2/136: Deyin ki biz Allah’a bize indirilene İbrahim İsmail ishak Yakup ve torunlarına indirilene Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere rabbinden verilenle iman ettik. Onlardan hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş olanlarız.”

     İslâm toplumlarındaki yanlış din anlayışı Hıristiyan ve Yahudi toplumlarının din an anlayışlarının bir yansımasıdır

9/30:“Yahudiler Üzeyir Allah’ın oğludur dediler; Hıristiyanlar da Mesih Allah’ın oğludur dediler.bu onların ağızlarıyla söylemeleridir.onlar bundan önceki inkar edenlerin sözlerini takip ediyorlar. Allah onları kahretsin nasılda çevriliyorlar?”
9/31-“onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini rabler edindiler.ve Meryem oğlu mesihide oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emir olunmadılar.ondan başka ilah yoktur.o bunların şirk koştukları şeylerden yücedir”

      Her peygamber bulunmuş oldukları toplumlarda Allah’tan aldıkları vahiylerle toplumların neleri yapıp neleri yapmayacaklarını hangi yiyeceklerin helâl hangi yiyeceklerin haram olduğunu bildirerek Allah’tan başka ilahlara ibadet ve kulluk yapılmayacağını. Kulluk ve ibadetin sadece Allah’a yapılacağını bildirerek örneklik teşkil etmişlerdir.

      Her peygamber kendinden önceki gelen peygamberleri doğrulamış ve tasdik etmiş ve kedisinden sonra gelecek olan peygamberi de müjdelemiştir.

61/6: “Hani Meryem oğlu İsa’da Ey İsrail oğulları gerçekten ben sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim, benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim.demişti fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler.”


      Yahudiler ve Hıristiyanlar kendi peygamberlerini ilahlaştırdıklarından Allah da onların adına

     Böylece Hz.İsa peygamberin ölmediğini Allah’ın katına yükseltildiğini kıyametin sonuna yakın bir zamanda yer yüzüne ineceğini kırk yıl peygamberlik yapacağını fakat kırk gün kadar sürmeyeceğini söyleyerek kendi peygamberlerini yüceltmek için uydurdukları bir sözü İslâm müfessirleri

33/40: “ Muhammet sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir.Ancak o Allah’ın resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur.Allah her şeyi bilendir.”

       Diye Kur’an vahiy ederken Hıristiyan toplumlarının kendi peygamberlerini üstün göstermek için uydurdukları bu anlayış , tekrar peygamber gelmeyeceğine dair ilgili ayetle çelişmez mi?

      Yahudi olanlarda kalkmış ölmüş olan yaklaşık iki bin sene önce yaşamış olan Hz. Musa peygamberi üstün göstermek amacıyla miraç olayını uydurmuşlar. Hazreti Muhammet miraca giderek Allah’ın emretmiş olduğu elli vakit namazı izinin üzerine geri döndürerek beş vakide indirdiği hikayesi kendi peygamberlerinin onurunu yükselterek Müslümanların kendi peygamberlerine karşı beslemiş oldukları aşırı sevgiye karşılık nazire yaparak, bir nebzecik de olsa öç almış oluyorlar.

       Birde Hz. Muhammed (SAV) için uydurulmuş onu ilahlaştırma derecesine getiren bir hikayeden uydurma bir hadisten söz edilir.“

       Yahudilerin Hz. Musa’yı ,Hıristiyanların Hz. İsa’yı , Müslüman’ım diyenlerin de Hz. Muhammedi ilahlaştırması arasında ne fark vardır.?

      Bütün peygamberler Allah’ın kulları ve elçileridir.Onların hiç biri diğerlerinden farklı değildir.

      Dikkat !!! NEBİLERİ RABLER EDİNMEYELİM (Ali İmran 80 bakınız.)
seni yaratmasaydım seni yaratmasaydım iki cihanı da yaratmazdım.”sözüyle bilgileri belgeleri olmadan zan ve tahminle yalan söyleyerek bir kul ve elçi olan bir peygamberi ilahlaştırarak Allah’ın tarif ettiği konumun dışına çıkarmışlardır.
hadis adı altında yayınlayarak İslâm toplumlarına Mesih bekletip durmuşlardır.
müşrik ifadesini kullanıyor. Oradaki yapılan yanlış davranış Allah’ın sıfatlarını Allah’ın oğlu demekle peygamberlerine veriyorlar ve böylece peygamberlerini ilahlaştırıyorlar. ve Allah’a ortak kılıyorlar.Yani peygamberleri kendi bulunmuş oldukları konumdan kaldırıp Allah konumuna yükseltiyorlardı.
      Hiçbir peygamberin dinleri arasında farklılık yoktur Her peygamberin dini İslamdır adı da Müslümandır Allah katında hüsnü kabul gören din de budur.
onlar kendi peygamberlerini ilahlaştırmışlar Müslüman toplumlar da kendi peygamberini ilahlaştırmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder