11 Mayıs 2012 Cuma

KURANA GÖRE MESCİT


 Kökü سجد  secde -anlamları için rüku ve secde konusuna bakın- olan mescit kelimesinin Kuran'daki kullanılışına baktığımızda bunun fiziksel bir binayı değil, içimizde oluşturduğumuz bir yapıyı belirttiği ve aynı "Allah yolunda" gibi bir mecazi anlam içerdiği anlaşılmaktadır. Buna göre mescit'in muhtemel çevirisi "secde edilen yer" değil, (içimizde oluşturduğumuz Allah'ın yasalarına) itaat davranışı; (Allah'ın yasalarına) uyma, riayet hali olmalıdır. (Allah'ın emirlerine) "İtaat yapısı, riayet kurumu" gibi alternatif çevirilerde mümkündür ki bunlar daha gerçekçidir çünkü bu YAPI içimizdedir ama biz kulağa hoş gelmesi açısından örneklerimizde "itaat davranışı" çevirisini kullanacağız.

Kehf  :21 Böylece (insanları) onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın vadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Hani onlar aralarında Ashâb-ı Kehfin durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki: "Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir." Onların durumuna vâkıf olanlar ise: "Bizler, kesinlikle onların emirlerince/hallerini mescit edineceğiz" dediler

lenettehızenne aleyhim mescida
اتخز/ اخز (ehaze / ettehıze) : almak, kabul etmek; cezalandırmak, başına bela olmak; ele geçirmek; ele alıp düzenlemek; edinmek; tutmak, bağlı olmak, benimsemek, izlemek, taklit etmek; kullanmak, yararlanmak

 Aynı Kelimenin Kuran'daki Diğer Kullanımları

Yusuf :21 Onu satın alan Mısırlı, karısına şöyle dedi: "Ona iyi bak, kendisine güzel bir yer hazırla. Bize yararı dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu / evlat olarak alırız ( nettehızehu veleda )." İşte bu şekilde biz Yûsuf'a yeryüzünde imkân verip o toprağa yerleştirdik ki, ona olayların/haberlerin yorumunu öğretelim. Allah, kendi emrine Gâlib'dir/kendi emrine hükmeder. Ama insanların çokları bilmiyorlar.

Nisa :118 Allah o şeytana lanet etmiştir. Demişti ki o: "Senin kullarından belirli bir pay elbette alacağım ( ettehızenne ). "

 Bu kelime hiçbir sözlükte yapmak veya inşa etmek anlamına gelmiyor. Peki doğru çeviri nasıl olmalıydı?

 ... Onların üzerindeki İTAAT DAVRANIŞLARINI / RİAYET HALİNİ taklit edeceğiz / bundan yararlanacağız.

 Peki bu itaat davranışı ne idi?

 Kehf :14 Kalpleriyle aramızda bir bağ kurduk/kalplerini dayanıklı kıldık. Kalkıp şöyle dediler: "Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. O'NDAN BAŞKA HİÇBİR İLAHA YAKARMAYIZ. Aksini yaparsak saçma söz söylemiş oluruz."

Konuşmada mağaranın çevresine mescit dikmek gibi bir şey önerildiğini düşünmek makul değil hatta gülünçtür.

 Araf  :29 ve :31
 Kul emera rabbı bil kıstı ve ekıymu vücuheküm ınde külli mescidiv bedeeküm teudun

Araf :29 De ki: Rabbim adaleti emretti. Yüzlerinizi HER İTAAT DAVRANIŞINA / RİAYET HALİNE DOĞRU YÖNELTİN ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz.

 Araf :31 Ey Adem oğulları! Her İTAAT DAVRANIŞINDA / RİAYET HALİNDE süslerinizi alın; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
 Bir sonraki ayet bu ayete açıklık getiriyor:

Araf :32 De ki: Allah'ın KULLARI için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz.

İsra :07 Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibiyine Mescid'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).

 Yahudilerin düşmanları herhangi bir mescide değil, Yahudileri yenmek için birbirleriyle "itaat davranışına / riayet haline" girmişler.

Tevbe :17 Ortak  koşanlar,   nefislerinin   küfürlerine   şahit   olurlarken,   Allah'ın İTAAT DAVRANIŞLARININ / RİAYET HALİNİN İÇİNDE OLAMAZLAR / (İÇİNİ) DOLDURAMAZLAR.

Tevbe :18 Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.

 عمر: ikamet etmek, içinde kalmak; tamir etmek, imar etmek; yaşanabilir yapmak; (bir yeri) iskân etmek; dini bir ziyaret yapmak

 Ma kane lil müşrikıne ey ya'müru mesacidellahi
Allah' ın mescitlerini onarmak müşriklerin (ortak koşanların) işi değildir.

 Mescid'in tamirini üstlenen kişinin inanan biri olduğunu ve müşrik olmadığını biz nasıl bilebiliriz? Kalplerin içini bilen yalnızca Allah değil midir?

Tevbe :101 Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.

4 yorum:

 1. mescid sehır meydanı anlamınada gelebilirmi
  senin secde edenler arasında dolaştığını......
  şairlerse her vadide.......
  bu iki ayet birbirinin karşıtı ise

  YanıtlaSil
 2. "secde edenlerden" maksat islamı tam anlamı ile kabul eden topluluktur kanımca.

  Şuara 224.Ve şu şairler, şüphesiz onlara azgın sapıklar uyar.

  225,226.Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekten yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi/hiç düşünmedin mi?

  Şiir kısaca “bir benzetme sanatı”dır. Şiir hiçbir zaman “gerçek” değildir. Dolayısıyla şair benzetme sanatı yapandır. Arap şiiri cinsellik, aşk hikâyeleri, içki, kabilesel nefretler ve kan davaları, atalarla övünme gibi konular üzerineydi. Bu konularda yazılan şiirler yalan, abartma, yersiz suçlama, gereksiz övgü, boş söz, övünme, hiciv, çok tanrıcılık ve müstehcenlikle doluydu.

  Yani şehrin gerçeklerinden uzak "vadi" gibi rahatlatıcı yerlerde dolaşma benzetmesi yapılması olabilir. Allah en iyisini bilir.

  YanıtlaSil
 3. Isra 4-8 ayetleri okuyunca mescit kelimesinin anlamına ulaşılabilir. Şöyle ki Israilogullarina siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. Birincisinde güçlü kuvvetli kullarımizi gonderecegiz memleketin(diyar diye geciyor) her köşesinde sizi arayip bulacaklar.ilginç olan 7.ayette ikinci fesat döneminde; mescide ilk defa nasıl girdilerse ikincisinde de öyle girecekler deniyor.yani diyar eşittir mescit.

  YanıtlaSil
 4. Ayrıca ısra 1 de ki kul Musa ise ayetlerin devamı onu işaret ediyor.Musanin gece ailesiyle tuva vadisine yürüyüşünü anlatıyor olabilir.Mescidi haramdan mescidi aksaya.ayetleri göstermek için ,çevresi mübarek kılınmış ..bu anlatılar kuranin diğer sürelerine Musanin gece yürüyüşünden bahsederken geçmektedir. O halde mescidi haramdan mescidi aksaya.ayetleri gece yuruyusu Musanin Medyenden tuvaya yuruyususunun bir ifadesi olabilir .

  YanıtlaSil