7 Mayıs 2012 Pazartesi

KURANA GÖRE KIYAM


Kıyam: Ayaklanma-Dayanışma

  Her hareketin gayesi kendi şeklinin mükemmeline ulaşmaktır

Hareket, iş, oluş ve fiilin amacının insanı yeni bir hayat şekline götürmektir. Ancak bu hareketin mutlaka bir meydan okuma, karşı çıkış ve “var olan duruma bir protesto” olması gerektir.  Hareket; kıyâm’dır. 

Kıyam, Tekbir getirdikten sonra ilk ritüelimizdir. Ayakta sabit duruşu anlatır. Lugatta, “kalkmak, kalakalmak, azmetmek, başlamak, vuku bulmak, yürütmek, himaye etmek” gibi anlamlarda kullanılır.

Kitleler bir ölü kadar kör ve sağırdı. Onlara sesiniz duyurabilmek için içli bir çığlığa, gökleri yaran davudî sayhalara ihtiyaç vardır. Halk korkutulur, helak edilir, yerine o memlekete yeni varisler gelir.

Kıyam, Ona ne yapması, nasıl başlaması gerektiğini örtü altından yine bildirdi. Ve birlemeden sonra(Tek-bir) ilk emir ayağa kalk olacaktı…(K-V-M)

Gum fe enzir!(Müddessir/2) (Kalk, var olan duruşa bir protesto olarak harekete geç, isyan et!)

Kıyam, tabiatı icabı kişinin kendi için değil başkası için ayağa kalkışını anlatmaktadır. Zira kıyam kalkışlar demektir. Birlikte olmayı, beraber yürümeyi temsil eder. Esasen kıyam, tarih boyunca iyi ve doğru namına ne varsa, bu prensiplerle kuşanan her insanın yaptığı çıkışın, isyanın ortak sembolik ifadesidir.

Gıyamen li’n-nâs; İnsanlık için ayağa kalkış(Maide/97) köleleştiren, insanı mal ve meta haline getiren, emeğini ve hakkını sömüren her sisteme karşı onurlu bir kalkışı ifade eder.

Namaz için Kıble belirlenmiş, hedefe dönülmüş, ihtiyaç fazlası toplanmış, bütün sömürücü düzenlere baş kaldırılmış ve sıra harekete, eyleme, iddiadan sonra ispata gelmiştir. Kıyam iş bu ispatın ispatıdır.

Birlikteliğin, kardeşliğin, ünsiyetin sağlandığı an, sevginin nurdan haleler gibi kalpleri sardığı(müellefe-i gulub) an paylaşımın başladığı andır.

Muvahhitler kıyama kalktığı an müşrikler zevale uğrar. Şirki ve zulmü zevale uğratmayan kıyam, kıyamet değil, diriliş ve yeniden kalkış değil, boğuluş ve yok oluştur…

Eğer bir hareket, ses getiriyor ise hareketin hedefindekilerde  rahatsızlık baş gösterir. Dikkatler o tarafa çevrilir ve…..

 “Hiç isyan etmemiş olan hiç hareket etmemiş demektir…”

Hiç isyan etmemiş, putları devirmemiş, duvarları yıkmamış salat, hiç kıyam etmemiş demektir…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder