25 Haziran 2012 Pazartesi

İnzal olunanlardan Yararlanmak

Kuranda "İnzal" kelimesi ile ifade edilen her şey bizim kullanımımıza verilmiştir. Bizim için yararlıdır. İnzal edilen, elbise, kitap, selva, mizan, melekler/melekler, demir, gökten yağmur, sekiz çift hayvan vb ...

İnsanlık tarihinin başlangıcı olan Ademin secer ile imtihana tabi tutuluşu ve  tercihleri sonucu tarihin başlangıcı olarak kabul edilen, Ademin iki oğlu ile süren TEVHİD ve ŞİRK mücadelesi, insanın temelde bütün ihtiyaçlarını şekillendiren "Nasıl yaşayacağım?" ve "Kim yönetecek?" sorusuna aradığı cevaptır.
 
Yaşam mücadelesi, insanın kendine ve çevresine sorduğu; "BEN KİMİM?" , "NEYİM ?" , "NE OLMAK İSTİYORUM ?" ... sorularına cevaptır. Bu cevapta genelde iki türlü cevapla sonuçlanmıştır.
 
     - Kendini merkeze alarak(testeksir, temerküz); hayatı, insanı, eşyayı ve bir bütün olarak hayatı kuşatan bütün alanlara sınırlı  ve görülebilir alanlara hapsedilmiş, kendi gerçekliğinden çıkmadan anlamlandırma, ben bilirim anlayışı. Kuranın tabiriyle müstağnileşmesi yani haddini aşarak azması ile tağutlaşması. 
 
    -Yada kendi sınırlı oluşunu (yani kıblesi mescid-i haram) bilince çıkararak kendisini bu yaratılmış olan kainat denizinde tek bir varlık olmadığını kendisini var eden , yaşam kaynağı OLAN BİR YARATICININ OLDUĞUNU BİLEREK HİSSEDEREK KENDİSİNİN ANLAMLANDIRAMADIĞI, ÇEVRESİNDE OLAN BİTEN , DOĞUM , ÖLÜM , HASTALIK , DEPREM , GECE VE GÜNDÜZÜN DEĞİŞMESİ , DÜNYANIN DÖNMESİ HAYVANLAR ALEMİNİN BİR AKILDAN YOKSUN ŞEKİLDE KENDİ DÜNYALARINDA BİR DÜZEN İÇİNDE YAŞAMALARI v.s .
 
İster istemez aklını kiraya vermemiş ve kendine VAROLUŞSAL BİR AMAÇ ARAYIŞINDA OLAN İNSANIN, teslim olacağı adaletli ve sınırsız bir güce sahip bir yaratıcının olduğuna , bütün varlığıyla iman edip O'nun yol göstericiliğinde hayatını idame ettirmesi şeklinde cereyan etmesi gerekir..
 
Hadid suresi 25 ayeti bu ikinci sınıfa giren vahyin doğrultusunda hayatı anlamlandırmaya çalışan insanların anlaması ve anlamlandırması;, bilince çıkarıp yaşamlaştırması konusunda kendine rehber kabul etmesi gereken üç ilkeyi inceleyelim.

HADİD SURESİ 25 Şu kesindirki biz resullerimizi apaçık delillerle gönderdik . Resullerle birlikte kitabı ve mizanı indirdik ve mahiyetinde demiride indirdik. Ki insanlar kullansınlar ve Allah kimin dinine ve peygamberlerine destek verip yardım edeceğini bilip ortaya çıkarsın.

Konunun başına dönecek olursak hayatı anlama ve anlamlandırma sürecinde olmazsa olmazlardan olan kendisini bir anda dünya denen bu mavi gezegende bulan insan için kendisini aşan sorulara, kendisini yaratan rabbimizin kitabını merkeze alıp onun yol göstericiliğinde , adaleti sağlayıcı ve bu dengeyi ayakta tutacak güç olan demiri , somutlaştırarak yaratılış amacına uygun bir sosyal düzen içerisinde mutlu , huzurlu ve kaliteli bir yaşam yaşama adına varlığını anlamlandırabilir bu sınırlı varlık olan insan .
 
Bunun dışında ki bir yol kuranın tabiriyle karanlıklar içinde kalmış kör sağır ve dilsiz olma halini anlatan tipolojiye matuf kişiliklerle dolu bir dünyada, yarın ne olacağını bilmeden güçlünün güçsüzü ezdiği zenginin fakiri sömürdüğü, adaletsiz bir dünyada yaşamaya mahkum ve her yeni doğan insanın bu dünya cehenneminde ne olduğunu anlamadan daha doğarken hayata yenik başlamasına yol açacak mutsuzluklar diyarı haline getirlmiş, sınırları insanların eliyle çizilmiş modern hapishanelere dönüşmüş ev ve işyerlerinde yaşamaya mahkum kılınmıştır. Buda tarihin başlangıcı olan  ademin yeryüzünde meliklerşme arzusuna neden olan o ilk kıssadaki , imtihanı kaybedişine neden olan secer (mal, ganimet toplama sevgisi) , tekrar her bireyin kendi secerini tatmasıyla son bulacak ve sınavı kaybetmesine neden oluacak bir süreci doğurur . Onun içindirki vahyi kendine rehber kılma insanı diğer varlıklardan üstün kılma ameliyesinin gerçekleşmesi olan, akıllı varlık olmanında aynı zamanda gerekçesidir . Bu anlamda Kuransız adalet olmaz , adaletin uygulanmadığı ama kuranın söylemleştirldiği kitapta "Kuran olmaz". Kitabı ve mizanı , yani adaleti koruyacak gücünüz her türlü güç siyasi sosyal kültürel ve askeri sınai olarak nitelendirebileceğimiz , bir yapınız yoksa gerçek anlamda kuranın uygulanabilirliğide tartışmaya açık hale gelir. Demirin gücün kitaba egemen olmasıda geçmiş yüzyıllardada görüldüğü üzere saltanatla somutlaşmış siyasal sistemlerde ALLAH ADINA katliamlar ve zulümler yağmalar yapılmasına yol açar , açmıştır.
 
Onun içindir ki rabbimizinde furkan olan yani gerçekle , yalanı birbirinden ayıran kitabında da buyurduğu gibi öncelik sıralamasına dikkat ederek KİTAP, ADALET VE DEMİR hiyerarşisine uyarak, herşeyin yok olacağı sadece ALLAH'ın baki kalacağı şu sonsuzluk yolculuğunda, gerçek başarı yurdu olan cennette mutluluklara gark olmanın yolunun, şu anda yaşadığımız hayatttaki tercihlerimizden geçtiğini bilerek islami bir duruşla, hakkın ve adaletin şahitliğini kişiliğimizde somutlaştırmalıyız.
 
Müslüman Dünya üzerinde Cenneti inşa için uğraşır. Sınıfların olmadığı, her insanının evi, giyeceği ve yiyeceği olan, mülk arzusu ve hasetleri içinden alınmış olan bir ortam için uğraşır. Bu dünyada başaramazsa, Ahirette ödül olarak verilecektir. Kıyamette cehennemle yüzyüze gelmiş insanoğlunun gerçeği görüp derin bir ah çekerek artık kaçışın olmadığını anlayınca , kendi kendine buraya gelmesine neden olan gerekçenin adı olan AKLIMI KULLANSAYDIM HİÇ BURDA OLURMUYDUM cümlesini keşke demeden burda aklederek vahyin rehberliğine başvurması gerektiğini hatırlatırız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder