3 Temmuz 2012 Salı

KURAN ANLAMINI BOZMA ŞEKİLLERİAnlattığımız bazı bilgiler çok orjinal gelebilir eğer anlamadan Kur'anın bütünlüğü içinde konuya bakma refleksi kazanmamışsak bu bilgilerden doğru bir sonuç çıkarmamız zor olur.

Kur'an nasıl anlatıyor bakalım.

Ayetlerin 3 şekilde anlamları bozuluyor,
1; Tahrif
2; Tebdil
3; İlhad
Şimdi bunları Kur'an nasıl anlatmış bir bakalım .
TAHRİF ETMEK :
2/75 :..............Allah'ın sözünü işitiyorlar akıl erdirdikten sonra bilebile değiştiriyorlar(yuharrifune )(, tahrif ediyorlar.)

4/46 : Kimi yahudiler kelimeleri konuldukları yerlerden (mevazi-ölcülüp tartıldıklar,yerlerden)kaydırırlar (yuharrifune ) (tahrif ederler..).....

5/13: .....onlar kelimeleri konuldukları yerlerden(mevazilerin den yani ölçülüp konuldukları yerlerden) kaydırırlar.(yu harrifune)( tahrif ederler.)

5/41: ......onlar kelimeleri konuldukları(mevazilerinden) kaydırırlar (yuharrifune)tahrif ederler.
Tahrif; kelimesi HRF
kökünden türemiş taraf,hudud,kenar gibi anlamlara gelir 8/16 ayetinde bir tarafa çekilmek yani yerinden başka bir yere mevziye geçmek .
Mevazi : VZN
kökünden türemiş bir kelime olup ölçmek,terazi
tartmak,değer biçmek gibi anlamlara gelir,17/35:Ölçtüğünüz zaman
ölçüyü tam tut...18/105:.......kıyamet günü onlar için bir tartı
(ölçü)tutmayacağız 26/182 :Dosdoğru olan terazi ile tartınız.

Tahrif :Yukarda ki ayetler ve kelimelerin anlamlarına toptan bakacak olursak Allah kelimeleri ölçüp tartıp biryere koydu mu onları ordan sağa sola çekmek anlamını bozmak tahrif etmektir desek Kur'ani bir söz söylemiş oluruz bu olay Allah tarafından onanmaz.
2:TEBDİL
: BDL kökünden gelen bir kelimedir Kur'an lugatı 79 sayfa , önce ne anlama geldiğine bakalım ,Bir kelimeyi konulduğu yerden kaldırıp yerine başka bir kelime koymak anlamına gelir ,şimdi tanıma yardımcı olan ilgili ayetlere bakalım.

4/56; .............Derileri yandıkca,azabı tadmaları için başka derilerle değiştireceğiz. (beddelnahum)

2/181;......kim vasiyeti işittikten sonra değiştirirse (beddelnahu) tebdil ederse...

50/29;.Benim katımda söz değişikliğe(yubeddilu) uğratılmaz......

33/52- 2/108-40/26-10/15-18/27 7/162 ci ayetlerde aynı
anlam içeriyor şimdi bu değişiklik ayetlerde nasıl oluyor ilgili
ayetlere bakalım.

2/59: Ama zulmedenler,kendilerine söylenen sözü bir başkası ile değiştirdiler ...(febeddele) ettiler
2/211:.............kendisine geldikten sonra kim Allah’ın nimetini değiştirirse(yubeddile).....azap var

7/162:onlardan zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başkası ile değiştirdiler (fbeddele)......iğrenç azap var.

Bu kötü işleri yapanlar konuya hakimler hangi kelime yerinden kayarsa anlam bozulur çok iyi biliyorlar yani sıradan bir olay değil zaten bunlar ayetleri kefer yapıyoruz demiyorlar biz ayetlere inanıyoruz ama ayetler bu anlama gelir diyerek yukarda ki davranışları sergiliyorlar. Çünkü atalarının dini ters düşmek istemiyorlar(atalar dinine bak..)
3:İLHAD ; LHD
kökünde gelen bir kelimedir.buda sapma ,hata etmek. Kelimenin anlamını saptırmak gibi manalara gelir
7/180 :........O’nun isimlerinde aykırılığa sapanları bırakın.........sonunda azap var

22/25:.........adaletten ayrılanlara (ilhad edenlere) acı bir azab

41/40: AYETLERİMİZ KONUSUNDA ÇARPITMA (İLHAD,YULHİDUNE)
YAPANLAR BİZE GİZLİ KALMAZ.......
SONUÇ; Bu üç şekilde ayetlerin anlamları bozulup önümüze gelebilir bu her zaman olasılıktır. Bu Üç şekli iyi belleyip tabiri caiz ise bunları virüs yakalama programları gibi her an elimizin altında olursa faydalı olur.  

Allahtan yardım istemek
20/114 kovulmuş Şeytandan da ona sığınırım

Dikkat edelim aldatıcılar bizi Allah’ın adını kullanarak aldatmasın

35/5 :  Ey insanlar! Allah'ın vadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın! 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder