10 Ağustos 2012 Cuma

MÜMİN BEYATI01 – Allah’tan başka hiçbir ilah tanımamak, Allah’tan başkasını herhangi bir anlamda kutsallaştırmamak. Şirkin açığından da gizlisinden de uzak durmak.

02 – Kuran’a iman etmek, vahye tabi olmak. Kuran’a ve akla aykırı, şüpheli, çelişkili inanışlardan uzak durmak.

03 – Ahiret gününe, ölümden sonra hesaba çekilmeye inanmak.

04 – Hz. Muhammed’e ve ondan önce gönderilen tüm Peygamberlere ve getirdiklerine iman etmek, hiçbir Peygamber’i bir diğerinden ayırd etmeksizin sevmek.

05 – Tüm eylem ve sözlerimizde adaleti gözetmek, kendi aleyhimizde de olsa adaletle muamele etmek, ahitleri yerine getirmek. Her kim için olursa olsun, her tür ve seviyedeki adaletsizliğe karşı çıkmak, direnmek.

06 – Daima hayra ve barışa yönelmek, hayır ve barış yolunda işi ehline teslim ederek, iş yapıp değer üretmeyi, güzel düşünüp güzel davranmayı en büyük ibadet olarak görmek.

07 – Tavır ve sözlerimizde çelişkili tutumlardan uzak durmak, özü – sözü doğru olmak.

08 – Mutlak iyiliğe erişmenin tek yolunun ihtiyaç fazlasından, en sevilen şeylerden harcamak olduğuna inanmak ve bu eylemi her koşul ve şartta ihtiyaç sahipleri için yerine getirmek.

09 – İnsanların inançlarından dolayı onlara baskı yapan, onları yurtlarından süren, işkence ve eziyet eden her zorbaya kati olarak ve ebediyen düşmanlık ve kin beslemek, gerektiğinde savaşmak

10 – Allah’ın Muhammed Nebiye indirdiğini tüm insanlara ulaştırmak, anlatmak, tebliğe mani olan her engele karşı düşmanlık ve buğz beslemek. Tebliği zaman ve zeminin imkan ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak en güzel yolla, Kuran’la yapmak

11 – Allah’ın ihsan ettiği nimete, onu gereği gibi kullanarak şükretmek.

12 – İman edenlerle din muharebesi yapmamış, zorbalara aktif olarak destek vermeyen her insanla iyi ilişkiler kurmak, iman edenleri ise mutlak kardeşlerimiz olarak görmek.

13 – Tebliğ ettiğimiz şeylerde bize biat edenlerle, biat ettikleri iş hususunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan, yalnız Allah’a güvenip dayanarak çalışmak, müşavere ile iş ve değer üretmek.

14 – Kendi içimizden çıkan idarecilere itaat etmek, doğrularını tasdik etmek, yanlışlarını düzeltmek.

15 – Üstünlüğün herhangi bir şeydeki çoklukta değil, Allah’ın beğeneceği ve destek vereceği bir inançta ortaya çıkacağına inanmak. Allah hakkında asla ümitsizlik beslememek.

16 – Başımıza gelen her musibette önce kendimizi hesaba çekmek, kendimizdeki kusurları arayıp düzeltmeye çalışmak. Allah’ın yazdığından başkasının vukuu bulmayacağına inanarak zorluklara sabır ve tahammül göstermek.

17 – Örfü / güzelliği emretmek, kötülüğe engel olmaya çalışmak.

18 – Sünnetullah kaidelerini araştırmak, araştırılmasına katkı sağlamak, bu yolda her türlü tabu ve tutuculuktan uzak durarak bilimsel verilere değer vermek.

19 – Elde edilen / elimizde bulunan her türlü kolaylaştırıcı hayrı tüm insanlığın hizmetine sunarak, din, dil, ırk, sınıf gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm iş ve söylemimizde bütün insanlar için en hayırlı bir topluluk olmayı hedeflemek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder