13 Ağustos 2012 Pazartesi

Kuranda "hadis" Kelimesi
Zümer 23  ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Rab'lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH'ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH'ın yol göstermesidir; dilediğini ve/veya dileyeni ona ulaştırır. ALLAH'ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz  
——————————————————————————

Bu ayetten açıkça anlıyor olmalıyız ki, Hz. Muhammedin (a.s.) vefatından çok sonra türeyen ve Allah Resulüne (a.s.) Kuranın yanında –hasa– bunun bir misli kadar daha “hadis” verildiğini beyan eden bazı kimseler yüce Allah'ın gözünde gerçekte adı “iftiracı günahkarlar” olmalıdırlar. (39/23 & 45/6-7) ve Allah Resulüne (a.s.) bu Kuranın dışında bunun bir misli kadar daha “hadis” verildiği sefil yalanını asla kabul etmeyen tüm salih muminleri “dinden çıkmıs olmakla” ve “peygambere ihanet etmiş olmakla” itham eden bu tip bazı şarlatanların ve şuursuzca bunlara uyanların dünya ve ahirette karşılaşacakları korkunç akibetlerini yüce Allah daha sonraki ayetlerinde bizlere şöylece işaret edip bildirmiş olmalıdır:


Casiye 6-7 Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH'ın ayetleridir. ALLAH'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? Vay haline her uydurukçu günahkarın! 

A’râf  185  Göklerin ve yerin egemenliğine ve ALLAH'ın yarattığı şeylere bakmazlar mı? Son anlarının yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmezler mi? Bundan sonra artık hangi hadise (söze) inanırlar?

Yûsuf  111  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.

Lokman  6  İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce ALLAH'ın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz hadislere sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ahzâb  53  Ey inananlar, peygamberin evine, yemeğe çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemeği yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere (sözlere) dalmayın.Bu durum peygamberi üzüyor; ancak size bildirmekten utanıyordu. ALLAH gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde ardından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır.ALLAH'ın elçisini üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz, zira bu, ALLAH katında pek büyük bir günahtır.

Tûr  34  Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir hadis getirsinler.

Tahrîm  3  Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir hadis söylemişti. Eşi bunu yayınca, ALLAH onu bundan haberdar kıldı. Ona durumun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber konuyu eşine açınca eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Herşeyi Bilen ve herşeyden Haberdar olan bana bildirdi," diye cevapladı.

Kalem  44  Bu hadisi (sözü) yalanlayanla Beni başbaşa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş yaklaştıracağız.

Mürselât  50  Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanırlar? 

——————————————————————————

Elbette tüm bu gibi “ayetleri” incelerken şu kritik hususları kesinlikle aklımızda bulundurarak değerlendirebilmeliyiz.

- Yüce Allah göndermiş olduğu bütün Resullerinin ve elbette hz. Muhammedin (a.s.) öncesinde ve sonrasında olacak bütün hadiseleri ezeli ilmiyle önceden bilen yüce ve alim bir Allah olmalıdır. (Hac 75-76)

- Hz. Muhammed (a.s.) buna binaen kendisinden sonra ümmetinin veya diğer ümmetlerin ortaya koyabilecekleri bazı çok yanlış söz ve davranışları insanlara Kuran “ayetleri” vasıtası ile önceden haber verebileceğine ve bunların vakti geldiğinde kendi yolunu ( 7/196) hakkıyla izleyen salih muminler tarafından açıkça tanınıp-idrak edilebileceğine şu ayette şöylece işaret etmiş olmalıdır:

Neml 93 Ve Kuran'ı okumakla da... Kim doğruyu bulursa kendi yararına doğruyu bulmuştur. Kim saparsa ben ancak uyarıcılardan biriyim. De ki, "Övgü ALLAH'adır; ayetlerini size gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir."  
——————————————————————————
Dolayısıyla, yine hz. Muhammed (a.s.) bizlere yukarıdaki ayetlerde bir miktar deşifre edebildiğimiz bu gibi bazı sahte hadis üreticisi müşriklerin gerçekte şeytan tarafından yönlendirilmiş olacaklarını şu ayetlerde işaret edip haber vermiş olmalıdır:

Casiye 6-7 Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH'ın ayetleridir. ALLAH'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? Vay haline her uydurukçu günahkarın! 

Şuara 221-222 Ben size ŞEYTANLARIN kimlerin üzerine inzal olunacaklarını haber vereyim mi?
Onlar bütün İFTIRACI GÜNAHKARLARIN üzerine inzal olunacaklardır.

Yine Hz. Muhammed (a.s.) kendisine uyan salih müminleri yine Kuran tarafından Rabbimizce inzal edilen şu sağlam hadislerinde bizlere şöylece haber vermiş olmalıdır:

Araf 196 "Biricik Sahibim (Velim), kitabı indiren ALLAH'tır. O, dürüst (salih) insanları korur."  

(Ayrıca bkz. Ali Imran 31, Enfal 64, Enam 50 & Enam 19)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder