24 Aralık 2012 Pazartesi

İsrailoğullanın Birbirlerini Öldürme Meselesi


BAKARA 54. Hani bir zamanlar Mûsâ kavmine, "Ey kavmim! Şüphesiz siz o buzağıyı edinmekle [altına tapmakla] kendi kendinize zulmettiniz. Gelin hemen Yaratıcınıza tövbe edin de benliklerinizi değiştirin (فاقتلوا انفسكم). Böylesi, Yaratıcınız nezdinde sizin için hayırlıdır" demişti. Sonra da O [yaratıcınız] tövbenizi kabul etti. Şüphesiz O [yaratıcınız], Tevvâb'ın, Rahîm'in ta kendisidir.

Bu Âyette Medîneli Yahudilere, ataları İsrâîloğulları'nın yaşadığı önemli hâdiseler hatırlatılarak, atalarının başlarına gelenlerin kendi başlarına da gelmemesi için uyarı yapılmaktadır.

Âyette yer alan, فاقتلوا انفسكم - faqtulû enfusekum ifadesi, genellikle "kendinizi, öldürün" veya "birbirinizi öldürün" şeklinde anlaşılmıştır.

Âyetin orijinalindeki ifade, فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا - fetûbû ilâ bâri'ikum faqtulû şeklinde olup, "nefislerin öldürülmesİ"'nin, tövbe ile gerçekleşeceğini bildirmektedir. Nefis, tövbe ile nasıl öldürülür?


قتل - QATL

Qatl sözcüğü, hakikat anlamıyla "öldürmek" demektir. Burada "tövbe ile qatl" söz konusu olduğuna göre, قتل - qatl sözcüğünün hakikat manasına alınması mümkün değildir. O nedenle qatl kelimesi, mecâzî anlama hamledilmelidir.

قتل - qatl sözcüğü, mecâzen "tahavvül" [değişim, hâlden hâle geçme] demektir. Şaraba su katan kimseye, قتل الشّراب- qatele'ş-şerâbe = şarabı katletti denir. Çünkü şaraba su katarak, onun sertliğini ve sarhoş edici özelliğini değiştirmiştir. Âşık olup da aşkın serserileştirdiği kimseye ve işlerde deneyim kazanmış, acemiliği üzerinden atmış kişiye de رجل مقتّلة - racülün muqattelün denir. [87–25] Lisânu'l-Arab; c.7, s.241–245, “Qtl” mad.Tâcu'l-Arûs, c.15, s.607-606, “Qtl” mad.; Râgıb el-İsfehânî,el-Müfredât, “Qtl” mad.

Âyetten anlaşılan o ki, burada İsrâîloğulları'ndan istenen, tövbe ederek Allah'ın istediği gibi olgun kul olmalarıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder