11 Ocak 2013 Cuma

24 SAAT SALAT


Kapitalizm hiç kuşkusuz insanın geri yönlerine seslenerek onun zaaflarından beslenir. Biz buna şeytani düşünce de diyebiliriz.

Kapitalizm şeytanı, insanı kendi özünden (Tevhîd) kopararak yalnızlaştırarak kendine kul yapar:

(EY ADEMİN ÇOCUKLARI BEN SİZE,;ŞEYTANA KULLUK ETMEYİN O SİZİN APAÇIK DÜŞMANINIZDIR;DEMEDİM Mİ?) (Yasin 60) 
Yoz kültür yapısını ve şeytani hayat anlayışını,insanlara bir şekilde empoze ederek varlığını sürdürür. Kapitalizmi özgürlük, ideal yaşam, refah, mutluluk vb. bir yolmuş gibi sunar. Ayakta durup, azgın sömürüsünü ve iktidarını sürdürmek için, ahlaksızlığı ahlak, bencilliği erdem, adaletsizliği adalet olarak yutturur.Soyup soğana çevirdikleri her insanın içine, karakollar, duvarlar, hapishaneler kurarlar. Amaçlarına ulaşmak için açık gizli her türlü yol ve yöntemi uygulamaktan çekinmezler.

Dinleri imanları para, lüks, ihtişam servet ve saltanattır. İnsanı 24 saat, ağ içindeki balık gibi tutarlar. Bu ağın içinden çıkmasına izin vermezler.Önce bireyin içine korkuyu koyarlar. O korku insanı 24 saat bekler orada. Haberlerde itiraz edenlere inat polis copları, biber gazları, asıl sıcacık evlerde izleyenlerin bilincine iner. Asıl verilmek istenen mesaj: "itiraz edenin hali budur" mesajıdır. Yoksa bir avuç insanın bir şey yapamayacağını çocuk bile bilir. Tv'leri, dizileri, yarışma proğramları, gazeteleri, müziği,magazini hep bireyciliği bencilliği, köşe dönmeciliği işler.

KAPİTALİZME İNAT MÜSLÜMAN ZAMANIN ÇOCUĞUDUR!
Kapitalizm insanın tüm zamanını işgal eder. Buna izin verilmemelidir. Müslüman zamanın çocuğudur diyoruz. Ne demektir zamanın çocuğu olmak? Zamanı okumak, zamanı kullanmak ve zamanın sözünü söyleyip hayatın tüm alanına uygulamak demektir. Her alanda kapitalizmin dejenere kültür ve yaşam anlayışına karşı kendi öz değerlerimizi ortaya koymalıyız.
 
Bu değerler İslam'ın ve insanlığın ortak değerleridir. Sevgi, merhamet, adalet, kardeşlik, eşitlik, zulme karşı koyma, fedakarlık, vefa vb değerlerdir.Bu değerler Tevhidî değerlerdir. Kapitalizmin kirli, çıkarcı, ahlaksız havasını teneffüs etmemeliyiz. Ciğerlerimize aklımıza vicdanımıza ,tertemiz paylaşımcı eşit havasını çekmeliyiz.      
                                                                                                                                    
Tüm zamanımızı Salât'a yani yardım, destek, mücadele) harcamalıyız. Okulda, işte, fabrikada her alanda hep salâtı, hep mücadele ve devrimi düşünmeliyiz .Kur'an insana çok ciddi ve zor görevler yüklemiştir.

*BİZ BU KURANI BİR DAĞA İNDİRMİŞ OLSAYDIK ONUN ALLAH KORKUSU VE TİTREMESİNDEN EZİLİP BÜZÜLEREK,PARAMPARÇA OLDUĞUNU GÖRÜRDÜN.(HAŞR 21)
Ama insanı yaratıcısı çok güçlü,her zorluğu aşabilecek bir donanımla donatmıştır.Bu görev hayatın her alanında yerine getirilmelidir.Bu görevden kaçacak hiç bir mazeretimiz yoktur.  Salât, sadece günde 2 yada 5 kez tekrarlanan bir tapınma ritüeli değildir.

Asıl görev ve sorumluluklarımız ALLAH'A yöneldikten sonra başlar (NAMAZ) ve başımızı yastığa koyunca  bitmez. Rüyamızda bile  kurtuluş, cennet ve sınıfsız  sınırsız düşler görürüz. ALLAH insanı yeryüzüne halife olarak yaratmıştır. Orayı sevgisiyle,emeğiyle adaletiyle imar etmelidir. Bu imar iki türlüdür. Namaz iç imar salat dış imardır. Yani salatın ritüel yönüyle içimizi salat yönüyle de dışımızı dünyamızı  yeniden inşa etmeliyiz. Bu inşa ezilenler yeryüzünde iktidar oluncaya dek sürecektir.

*BİZ İSE O ÜLKEDE EZİLENLERE LÜTUFTA BULUNMAK ,ONLARI ÖNDERLER YAPMAK VE FİRAVUNUN YERİNE GEÇİRMEK İSTİYORDUK. (KASAS 5)

*Yılmadan umutsuzluğa kapılmadan sınıfsız ve sınırsız barış yurduna varmalıyız.ALLAH SİZİ BARIŞ VE ESENLİK YURDUNA ÇAĞIRIYOR.(YUNUS 10...) 
 
Kapitalizmin her söylemine karşı  bizim binlerce söylemimiz vardır. Sözün gücüne inananlar, gücün sözünden korkmazlar.
 
SÜREKLİ SALAT

KAHROLSUN KAPİTALİZM, TEKASÜR HASTALIĞI

*(O ZULMEDENLER NASIL BİR DEVRİMLE YIKILIP GİTTİKLERİNİ YAKINDA GÖRECEKLER. (ŞUARA 227)
 
ALLAH EKMEK ÖZGÜRLÜK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder