7 Mayıs 2013 Salı

99 ve 1 KOYUN "gelir adaletsizliğine örnek"


"Ey yöneticiler, Davut hatasının farkına vardı. Ya siz fitnenin farkında mısınız?"

GELİR ADALETSİZLİĞİNE ÖRNEK


Kur’an’da “99 koyuna sahip kardeş ile 1 koyuna sahip kardeş” kıssası geçer.

Olay Davud ile ilgili olarak Sad suresinde geçer.

Acaba burada ne anlatılmaktadır?

Bir ülkenin meliki iseniz ve o yönettiğiniz ülkede bir kişi 99 diğer 1 koyuna sahip ise; bu sorun yönetim başarısızlığıdır. Yönetici fitnenin yani gelir adaletsizliğinin (fitne) farkına varır ve Allahdan af diler. Sonra rüku secde ederek bu adaletsizliği giderir. Sonrada Allah onu af eder.

Bir (1) kişeye Dokuz (9), Dokuz (9) kişiye Bir (1) pul (N.F.KISAKÜREK)Halbuki anlatılmak istenen canalıcı bir sorunla ilgili.

Gelir adaletsizliği ...

***Sad Suresi 

“Üstünlük taslamalarına rağmen yürekli paramparça olan”inkarcılar, peygambere türlü itham ve iftiralarda bulunmakta ve “Bu adam bir takım büyüleyici laflar eden yalancının birisi”demektedirler. (2-4 ayetler).

Kavmin mele’ takımı (ileri gelenleri/egemenleri)  “Yürüyün, ilahlarınızı koruyun. Biz en son dinde (milleti’l-ahire) böyle bir şey duymadık. Bunlar uydurma/bid’at (ihtilâg). Zikr içimizden ona mı indirildi?” (6-8 ayetler) demekte ve kalkıp gitmektedirler.

Kibir ve küstahlık kokan bu laflar çok tanıdık geliyor olmalı: Son hak din olan dinimizde böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun bunları? Kaldı ki böyle bir şey varsa bile bunu söyleyen sen mi olmalıydın? Sen kimsin? Yürüyün, ilahlarınızı (servetlerinizi) koruyun. Servet düşmanlığı bu?

Sonra cevap gelir. “Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? (9. ayet)

Ardından ezeli ve ebedi ‘gerçek’ açıklanır: “Göklerin, yeryüzünün ve arasındakilerin mülkiyeti onların elinde mi? Öyleyse bütün yollara başvurarak gökleri, yeryüzünü ve arasındakileri ele geçirsinler bakalım?” (10. ayet)

Bunu yapmaya güçleri yetmez çünkü onlar “küçük bir darbeyle hezimete uğrayacak kabile döküntüsü bir guruhtur.” (11. ayet).

Onlardan öncekilerde böyleydi. Nuh, Ad ve pramitler sahibi (zu’l-evtâd) Firavun, Semud, Lut ve Eykeliler… Hepsi aynı şeyi söyleyip durdular ama azap çığlığından kurtulamadılar. Bunları da yekvucud olmuş tevhid çığlığı/sedası (sayha vahide) yer ile yeksan edecek. O seda/çığlık başlayınca artık geri dönüşleri de yoktur. (12-16 ayetler)


Mecazen dağların, taşların, kuşların onun emrine verildiği, “mülkünün” (peygamberliğinin/adalet devletinin) güçlendirildiği ve bilgelik (hikmet) verildiği söylenir. (17-20. ayetler).

Kur’an’da “mülk” bir elçi hakkında kullandığında nübüvvet veya kamu gücü anlamında kullanılır. Şahsi zenginlik anlamında kullanılmaz. İbrahim, Süleyman, Davut böyledir. Fakat müşrikler hakkında kullanıldığında şahsi servet, mal anlamında kullanılır: Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre(zırnık!) bile vermezler.” (Nisa; 4/53).

Ve kıssaya geçilir:

“Davud’un huzuruna gelen iki davacı olayından haberin var mı? Hani duvarı tırmanarak Davud’un yanına gelmişlerdi de onlardan korkmuştu. Davud’a: “Korkma!” demişlerdi. “Biz iki davacıyız, birimiz diğerine zulmetti. Sen aramızda adaletle karar ver, haksızlık yapma, aramızı bularak bize doğru yolu göster.” Ardından: “Bu benim kardeşim, onun 99 koyunu benimse 1 koyunum var. ‘Onu da bana ver’ diye tutturdu ve dediğini de yaptırdı.” diye anlattı. Davud dedi ki: “Koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana zulmetmiş. Zaten toplumda birçok kişi birbirine böyle zülmediyor. İman edip iyilik, güzellik, doğruluktan ayrılmayanlar ancak uzak kalabiliyor. Ama onlar da maalesef çok az…” Davud fitnenin farkına vardı. Hemen Rabbinden af diledi, rükû ederek yere kapandı ve O’na yöneldi” (21-24 ayetler).

***


Kıssada anlatılmak istenen gayet açık ve net değil mi?

Tam da günümüzü anlatmıyor mu?

Bir adamın 72 milyar doları var, öte yandan Afrika kıtasının açlık sorununu çözmek için de 40 milyar doları gerekiyor. Bir tek adamın servetinin yarısı, koskoca kıtada açlık sorununu çözüyor.

BM Kalkınma Proğramı’nın raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 25’i dünyadaki toplam servetin yüzde 80’ine sahip.

İşte kıssa bu “taksime” itiraz ediyor.

Kurt yapmaz sizin yaptığınızı kuzulara şah olsa diyor.  (N.F. KISAKÜREK)

Sad suresinden 7 sure önceki Kamer suresinde de aynı şey Salih’in devesi üzerinden anlatılmıştı. Orada da “aralarında eşitçe taksim”(gısmeten beynehum) sulama sistemi üzerinden anlatılmıştı. 

O günkü Mekke’deki durum “Salih’in develeri” üzerinden anlatıldığı gibi, bu kıssada da durum “Davud’un koyunları” üzerinden (99/1) anlatılıyor.

Bugünkü dünyadaki durum da aynı değil mi?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder