5 Mayıs 2013 Pazar

"ÜMMÜL KİTAB" Kitapların Anası Nedir?


   Tüm Vahiylerde; Ümmül Kitab, Levh-i Mahfuz, Kitabun Markum, Kitabun Meknun, El-Kitab, Ayetullah gibi tanımlamalar ile isimlendirilen, Allah’ın bu evrene, insana, olaylara dair KETEBE ettiği, içinde zamanlar mekanlar koordinatlar üstü HAK olan her şeyin ve tüm BATILLARIN apaçık tanımlandığı, diğer adı ile ed-Din ya da Dinillah ya da Din el-Kayyıme ( Dosdoğru din ) denilen, Adem formuna geçirilmiş insanlığa yaratılışından itibaren kodlanmış olan ( fıtratAllah) yani onu “okuması” için FUAD-BASAR-SEM’A= KALB verilmiş olan, bütün varlığın ve olayların referans değerler sistemidir.

” Allah’ın kelimeleri, adalet bakımından da doğruluk bakımından da tastamam olup, onları tebdil edebilecek olan yoktur”

 ” Allah’ın kelimeleri, yedi deniz mürekkep olsa bir yedi deniz daha ona katılsa, bütün ağaçlar kalem olsa yazmakla tükenmez” 

demek bu demektir.

   Tevrat, İncil ve Kuran mushaflarına yüklenen yarıştırmacı anlamlardan dolayı çoğunluk tarafından fark edilmemektedir. Oysa mesela Kuran Mushafı’ndaki onlarca ayette, tüm Peygamberlere indirilen el-Kitab Vahiy’lerinin de o Ümmül Kitab’tan o anda, o coğrafyaya, o koordinatlara indirilmiş MİN HİKMETİN olduğundan apaçık detaylı bahseder. Hatta direkt olarak, Muhammed Peygambere indirilen Vahyin özel adı olan El-Kuran vahyinin de Ümmül Kitab’ın İÇİNDE olduğu ONDAN İNDİRİLDİĞİ ve bu nedenle birbirlerini tasdik ettikleri apaçık söylenir. Kuran mushafında geçen, Ümmül Kitab, Levh-i Mahfuz, Kitabun Markum, Kitabun Meknun, El-Kitab, Ayatullah kavramlarının içinde yer aldığı bölümler dikkatlice okunursa bu apaçık görünür.

 Örneğin;

Zuhruf Suresi’nde:

1. Ha Mim
2. Apaçık Vahiy’e yemin olsun ( Kitabun Mübin )
3. Umulur ki akledersiniz diye Biz onu Arapça bir okuma kıldık, ( cealna-hu kuran en arabiyyen )
4. Hiç şüphesiz ki o katımızdaki çok yüce, çok hikmetli ÜMMÜL KİTAB’ın içerisindedir. ( ve inne-HU Fİ ÜMMÜL KİTAB… )

   Ayetlerden çok net ve açık bir biçimde Ümmül Kitab’ın ne olduğu, Son nebiye indirilen Vahyin de ondan olduğu görülmektedir. Onun birer yansıması, o koordinatlarda bir beyanı ve örneklendirmesidir. Zaman, mekan ve koordinatlar üstü olan ANA KİTAB’tır. “yaş ve kuru” yani HER ŞEY onun içindedir, onda zerre eksiklik, çelişki, çifte standart, boşluk, giri alan v.b. yoktur.

   Kullandığımız Ümmül Kitab deyimi işte budur. Bugün bizim anlayacağımız şekilde detaylı bir tarifini vermek istersek:

   KÖTÜ-ÇİRKİN-FUHŞİYYAT-ZULÜM-HARAM-REZİLLİK-GÜNAH olan herşey, yani BATIL, ve tersinden İYİ-DOĞRU-ADİL-MERHAMETLİ-AHLAKLI-PAYLAŞIMCI-HELAL-ERDEMLİ olan herşey yani HAK, işte bu Ümmül Kitab’a Allah tarafından KETEBE edilmiştir. Yaşadığı yer, zaman, mekan ya da dünya hayatının koordinatları ne olursa olsun, kendilerine bunun referansı ile kodlanmış olan FUAD-BASAR-SEM’A=KALB’lerini kullananlar yani mazeretler ( cennet yaprakları ) ile onu örtmeyenler, Hak olana ihanet ederek onu köreltmeyenler, mühürlemeyenler onu “okur” ve teslim olup itaat ederler, işte dosdoğru din budur ( Bkn:  Rum 30-31-32 )

   Mushaf yarıştırıcılığından, ehli kitap rekabetçiliğinden kurtulup dosdoğru tertemiz mümin muttakiler olarak kendilerine verilmiş FBS=KALB’in karşılığını dosdoğru vermek isteyenler ( şükür )  Ümmül Kitab’ı dosdoğru okumalı ve ona uymalıdırlar.

   Ademoğullarına Allah’ın LUTFETTİĞİ (inzal-tenzil ettiği bu demektir) yani ed-din Değerler Sistemi, hepsi Ümmül Kitab’a KETEBE edilmiş her birine yaratılırken kodlanmış ( FBS=Kalb ), eksiksiz, sapasağlam, adil ve dosdoğrudur, onları TEBDİL edebilecek olan yoktur. “okuyup” teslim olanlar yani içindekilere uyarak yaşayanlar ve bu hal üzere ölmeye sabredebilenler Allah tarafından arındırılacak ve yakınlaştırılmışlardan kılınacaklardır. Allah’ın insanlığa sunduğu ( inzal ) Vaadi budur, Allah asla vaadinden dönmez. dileyip dosdoğru çabalayan buna ulaştırılır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder