28 Ekim 2013 Pazartesi

NELER İÇİN DUA ETMELİYİZ?


NELER İÇİN DUA ETMELİYİZ?

1 - Hidayet İçin Dua
Hidayet eyle bizi doğru yola. (1 / Fatiha - 6 )
2 - Delalet ve Gazaba Uğrayanların Yoluna Girmemek İçin Dua
Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil.    ( 1 / Fatiha - 7 )
3 - Bizlerin ve Soyumuzun Müslümanlardan Olması İçin Dua
Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak Sensin». (2 / Bakara - 128 )
4 - Hayırlı Bir Nesil İçin Dua
Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. (3  / Ali İmran - 38 )
Onlar: «Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar ihsan et ve bizi, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap» derler. ( 25 / Furkan-  74 )
5 - İnsanlar İçerisinde Kötülüklerden Alıkoyan,Kitabı ve Hikmeti Öğreten Elçilerin Olması İçin Dua
«Rabbimiz! İçlerinden onlara Senin ayetlerini okuyan, Kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu güçlü ve Hakim olan ancak Sensin». ( 2 /Bakara - 129 )
6 - Tevbelerin Kabulü İçin Dua
Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak Sensin». ( 2 / Bakara - 128 )
7 - Hidayete Erdikten Sonra Kalblerin Eğrilmemesi İçin Dua
Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın. ( 3 / Ali İmran - 8 )
8 - Hakikatin Şahitleri Olmak İçin Dua
Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler. ( 3 / Ali İmran - 53 )
9-Günahların Bağışlanması İçin Dua
«Rabbimiz! Doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızi iyilerle beraber al».3/Ali İmran-193
10 - Nasıl İbadet Edileceğini Öğrenmek İçin Dua
Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak Sensin». ( 2 / Bakara - 128 )
11 - Müslüman Olarak Ölmek ve İyilerle Birlikte Olmak İçin Dua
«Rabbim! Bana hükümranlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaradanı! Dünya ve ahirette işlerimi yoluna koyan sensin; benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat.» ( 12 / Yusuf - 101 )
12 - Salatı / Namazı Devamlı İkame Edenlerden Olmak İçin Dua
«Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!» ( 14 / İbrahim-  40 )
13 - Salih Amel Yapmak İçin Dua
Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım. ( 46 / Ahkaf - 15 )
14 - Güç Yetiremeyeceğimiz Şeylerle İmtihan Edilmemek İçin Dua
Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. ( 2 / Bakara - 286 )
15 - Cehennem Azabından Korunmak İçin Dua
Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. ( 25 / Furkan - 65 )
Onlar ki: «Rabbimiz, inandık iman getirdik; artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizleri o ateş azabından koru!» derler. ( 3 / Ali İmran - 16 )
16 - Anne ve Babanın Affı İçin Dua
«Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anamı babamı ve inananları bağışla.»   ( 14 / İbrahim - 41 )
17 - Allah’ın Dünyada ve Ahirette İyilik Vermesi İçin Dua
«Rabbimiz! Bize dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver, bizi ateşin azabından koru» diyenler vardır. ( 2 /Bakara - 201 )
18 - Cennet İçin Dua
Rabbimiz! Peygamberlerinle vadettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın». (3 / Ali İmran - 194 )
Ve beni Naim cennetinin varislerinden eyle!. (26 / Şuara - 85 )
19 - Hikmet Sahibi Olmak İçin Dua
Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. ( 26 / Şuara - 83 )
20 - Yağmurun Yağması ve Rızık Vermesi İçin Dua
Gelin, Rabbinizin bağışlamasını isteyin, çünkü O, bağışlaması çok bir bağışlayandır! dedim. Bol hayır (yağmur) ile göğü üzerinize salsın.Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. ( 71 / Nuh - 10 - 11 - 12 )
21 - Duaların Kabulü İçin Dua
Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!» ( 14 / İbrahim - 40 )
22 - Salih Kullar Arasında Olmak İçin Dua
Süleyman, onun sözüne hafifçe güldü ve: «Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına koy» dedi.

( 27 / Neml - 19 )
23 - İman Edenlerin Bağışlanması İçin Dua
«Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helakını artır.» ( 71 / Nuh - 28 )
24 - Kafirlerin Helaki İçin Dua
Ve rahmetinle bizi o kafir kavimden kurtar!» dediler. ( 10 / Yunus - 86 )
25 - Tebliğde İşlerimizin Kolaylaşması ve Sözümüzün Anlaşılması İçin Dua
Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, sözümü iyi anlasınlar. ( 20 / Taha - 25 - 26 - 27 - 28 )
26 - Allah’ın Bizlere Rahmet Etmesi İçin Dua
Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın. ( 3 / Ali İmran - 8 )
27 - Dertlerimizin Dermanı İçin Dua
Eyyub da: «Başıma bir bela geldi, (Sana sığındım), Sen merhametlilerin merhametlisisin» diye Rabbine nida etmişti. ( 21 / Enbiya - 83 )
28 - Nimetlere Şükür İçin Dua
Süleyman, onun sözüne hafifçe güldü ve: «Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına koy» dedi.

( 27 / Neml - 19 )
29 - Zalimlerle Aynı Safta Olmamak İçin Dua
Gözleri cehennemlikler yönüne çevrilince: «Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber bulundurma» derler.


( 7 / Araf - 47 )
Ya Rabb'i, beni zalimler arasında bırakma. ( 23 / Müminun - 94 )
30 - Allah’tan Bir İstek İçin Dua
Sizi bir nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşine yaklaşınca, eşi hafif bir yük yüklendi ve bu halde bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, karı-koca, Rableri olan Allah'a: «Bize kusursuz bir çocuk verirsen, and olsun ki şükredenlerden oluruz» diye yalvardılar. ( 7 / Araf - 189 )
31 - Doğruluk İlkesi Üzeri Olmak İçin Dua
De ki; "Ey Rabbim, bir yere girerken oraya doğru olarak girmemi ve bir yerden çıkarken oradan doğruluk ilkesine bağlı olarak çıkmamı nasip eyle. Bana kendi katından destekleyici bir güç ver. ( 17 / İsra - 80 )
32 - İlmimizin Artması İçin Dua
Gerçek hükümdar olan Allah Yüce'dir. Kuran sana vahyedilirken, vahy bitmezden önce, unutmamak için, tekrarda acele edip durma, «Rabbim! ilmimi artır» de. ( 20 / Taha - 114 )
33 - Zalimlerin Zulmünden Kurtulmak İçin Dua
Allah, inanlara Firavun'un karısını misal gösterir: O: «Rabbim! Katından bana cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun işlediklerinden kurtar; beni zalim milletten kurtar» demişti. (66 / Tahrim - 11 )
34 - Diriliş Gününde Mahcup Olmamak İçin Dua
(İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. ( 26 / Şuara - 87 )
35 - Allah’ın Hayrı ve Yardımı İçin Dua
Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: «Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım» dedi. ( 28 / Kasas - 24 )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder