15 Aralık 2013 Pazar

10 - MÜBADELE, PARA & Karz-ı Hasen


MÜBADELE VE PARA

Bütün malların kendisiyle değiştirilebildiği bir genel eşdeğere ihtiyaç bulunmaktadır.

Trampa veya değiş-tokuş adı verilen değiştirme biçiminden sonra bu mübadele olayı, bir cins mal ile yani mal- para adı verilen para yerine kullanılan bir tür mal ile yapılmaya başlanmıştır. Bu mal-para ekonomik çevre şartlarına uygun bir vasıta olarak bulunan herkesin kullandığı bir tür maldır. Mesela zirai toplumlarda para yerine kullanılan eşdeğer, sığır ve davar gibi hayvanlardı.

Sığır üzerinden kuranda verilen örneklere birde bu bakış açısı ile bakılmalıdır. Örneğin Salih nebide bahsi geçen deve misali vardır. Para olgusu Musa nebiden sonra çıktığını ve ahbar ve ruhbanların bu kulvarda eleştirildiği aşikardır. Paranın var olması ile faiz de ortaya çıkmıştır.

İnsanların mallarına haksızlık yapmayın A'raf 7/85; Hud 11/85; Şuara 26/183  
Aranızda birbirinizin mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bakara 2/188.  
Ey iman edenler, birbirinizin mallarını haram sebeplerle yemeyin. Sadece o mallar sizden karşılıklı bir rızadan doğan bir ticaret malı ola..." Nisa 4/29.  

İnsanların mallarını aldatarak, oyun yaparak onların rızaları dışında yemenin haram olduğunu gösteren başka ayetler de vardır. Nisa 4/2, 5, 161; Tevbe 9/34.

Kur'an-ı Kerim'de para ile ilgili olarak üç kelime geçmektedir. Bunlar varık  Kehf 18/19.  dinar Al-i İmran 3/75.  ve derahim Yusuf Suresi 12/20.  kelimeleridir.

Varık, gümüş para demektir. Araplar madrub (kesilmiş, basılmış) olsun veya olmasın gümüşe varık adını verirler.317Kur'an'da “varık” kelimesi, Ashab-ı Kehfden bahsedilirken "...Birinizi şu gümüş para ile şehre gönderin; baksın, hangi yiyecek daha temiz (ve lezzetli) ise ondan size bir azık getirsin; fakat çok dikkatli davransın, sakın sizi kimseye sezdirmesin" diye anlatan ayette geçmektedir. Günümüzde Çek ve senete de evrak denmektedir.

Dirhem kelimesinin çoğulu derahim'dir. Kur'an'da Yusuf Peygamber'in düşük bir fiyatla satıldığını açıklayan ayette "Nihayet (Mısır'a varınca) onu düşük bir fiyatla, birkaç dirheme sattılar" buyrulurken bu çoğul kelime kullanılmıştır.

Karz-ı Hasen

Kim Allah'a karz-ı hasen ile ikrazda bulunursa Allah da ona kat kat fazlasıyla artırır." Bakara 2/245.  "...Allah'a karz-ı hasen ile ikrazda bulunursanız, elbette sizin günahlarınızı örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyarım." Maide5/12"Kim Allah'a karz-ı hasen ile ikrazda bulunursa Allah da ona kat kat artırır." Hadid 57/11.  "Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karz-ı hasen ile ikrazda bulunanlara Allah kat kat artırır." Hadid 57/18.

 "Eğer Allah'a karz-ı hasen ile ikrazda bulunursanız Allah da size onu kat kat artırır." Teğabün 64/17. "Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve Allah'a karz-ı hasen ile ikrazda bulununuz." Müzzemmil 73/20.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder