15 Aralık 2013 Pazar

6 - ÜRETİMİN TARİFİ


İnsan muhtaç olduğu mallan tabiatta tüketime elverişli bir şekilde hazır bulmaz. Pınar suları gibi içmeye elverişli temiz su bulunsa bile bunları hem taşıma mecburiyeti vardır ve hem de böyle hazır olan malların çeşidi tabiatta çok azdır.

Onun için insanoğlu çalışmak, üretmek ve malların evsafını değiştirip tüketilebilir hale getirmek zorundadır.
İslam Ekonomisinde kâinat ve tabiatın sahibi Allah'tır. Bkz. Bakara 2/107; Al-i İmran 3/189; Maide 5/17. Kâinatı yaratan Allah, insanı bu varlık âleminin bir cüzü ve bir parçası yapmıştır. Onu yaratıkların en üstünü ve en şereflisi kılmıştır. İsra 17/70; Teğabün 64/3; Tin 95/4.

İnsanı yeryüzünde kendisine halife tayin etmiştir. Bakara 2/30.  Bu sebeple bütün varlık âlemini gece ile gündüzü; İbrahim 14/33; Nahl 16/12.  güneş ile ayı, Ra'd 13/2; İbrahim 14/33. denizleri ve ırmakları İbrahim 14/32; Casiye 45/12. ve hatta bütün göklerde olanları ve yeryüzünde bulunanları onun emrine amade kılmıştır. Lokman 31/20; Casiye 45/13 Böylece Allah bu varlıkları insanlar için musahhar kıldığını beyan buyurmaktadır. Bu musahhar kelimesi Arapçada bedelsiz ve karşılıksız, meccanen çalışmak ve üretim yapmak demektir. Şu halde bütün kâinat canlı ve cansız tüm varlıklar insanoğlu için üretim yapmaktadırlar. Neticede insan tabiatın kendisi için ürettiği mallara emeğini katarak ihtiyaçlarını temin etmektedir.

"O Allah ki, gökleri ve yeri yarattı, gökyüzünden su indirdi ve bu su ile size
besin olarak çeşitli meyveler bitirdi. Buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri
emrinize verdi; ırmakları musahhar kıldı. Güneş ile ayı devamlı olarak sizin (için üretim
) hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize amade kıldı. Ve kendisinden
istediğiniz her şeyden size bir parça verdi. Eğer Allah'ın verdiği nimetlerini saymaya
kalksanız buna gücünüz yetmez. Doğrusu insan zalim ve nankördür." İbrahim 14/32-34.

Görmediniz mi!? Allah göklerde olanları ve yerde bulunanları sizin hizmetinize verdi ve zahir ve
batın (dış ve iç; görünen ve görünmeyen; bildiğiniz ve bilmediğiniz) nimetlerini size
eksiksiz yaptı." Lokman 31/20

"Gerçekten sizin çalışmanız çeşit çeşittir." Leyi 92/4. 

"İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Emeği yakında görülecek ve sonra karşılığı ona tastamam verilecektir." Necm 53/39-41. "Herkesin yaptıkları şeylerden derece derece hakları vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam verir; kendilerine hiç haksızlık edilmez." Ahkaf 46/19.  "Kim inanmış olarak faydalı işler yaparsa onun çalışmasına nankörlük edilmez." Enbiya 21/94. "Elbette biz işi güzel yapanların ücretlerini kaybetmeyiz." Kehf 18/30. "Cuma namazı kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfünden (nasibinizi)
arayın." Cuma 62/11. "O size yeryüzünü boyun eğer kıldı. Haydi, onun omuzlarında yürüyün ve Allah'ın verdiği rızıklardan yiyin." Mülk 67/15.  "Allah'ın sana verdiği (bu servet) içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma." Kasas 28/77.  "Bir kısım insanlar yeryüzünde dolaşıp Allah'ın ihsan ettiği nimetlerden ararken diğerleri de Allah yolunda savaşırlar." Müzzemmil 73/20.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder