15 Aralık 2013 Pazar

8 - İSLAMDA MEŞRU KAZANÇ YOLLARI


İslam ekonomisinde mal ve para kazanmanın meşru yolları şunlardır

a)      Çalışıp Emek Harcamak
İslam Ekonomisinde mal-mülk elde etme yollarından birisi çalışıp emek harcayarak kazanmaktır. Kişi emek karşılığında kazandığı şeye sahip olur. Müslüman çalışıp emek sarf etmek suretiyle mal mülk elde edebilir. İslam'da emeği karşılığında para kazanarak geçim sağlamak helal ve meşru kabul edilmiştir. Hatta el emeği ve göz nuru, geçim yollarının en iyisi ve en güzeli olarak değerlendirilmiştir. Bu husus ayete dile getirilmiştir. Bir ayette "İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışmasının karşılığı verilecektir." Necm 53/39-40.  

"O Allah ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı" Bakara 2/29  

b) Ticaret Yapmak

İslam ekonomisinde mülkiyeti elde etme yollarından birisi de ticaret yapmak suretiyle kazanç sağlamaktır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de "Allah, alış-verişi helal, faizi ise haram kıldı" Bakara 2/275.  buyrulmaktadır. Şu halde İslam'da ticaret yapmak yani mal alıp satarak karın doyurmak meşru kılınmıştır.
"Ey inananlar! Allah'tan korkun, eğer inanıyorsanız faizden (henüz alınmayıp) geri kalan kısmı bırakın (almayın). Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve elçisiyle savaşa girdiğinizi bilin. Tevbe ederseniz, anamalınız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ve ne de haksızlığa uğramış olursunuz." Bakara 2/278-279.  


Hak ve hukuka riayet ettikten sonra haçta bile ticaret yapmak serbesttir. Çünkü ayette "(Hacda) Rabbinizin lütuf ve keremini aramanızda (ticaret yapmanızda) sizin için bir günah yoktur." Bakara 2/198.  

c) Toprağı İhya Etmek

Bahçe sahipleri, ihtiyaç sahiplerine haklarını vermekle mükelleftirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder