17 Aralık 2017 Pazar

SÜMERLER VE SAMİRİ

Dünyanın dört bir yanında Samara adlı bir yerleşim bölgeleri vardır. Buraların isminin kökenini kimse bilmiyor. Muhtemelen Mezoptamya’daki Sümer’in kökeni buradan geliyor. Zira dünyanın dört bir yanına dağılmışlar.

Tataristan ve Kazakistan arasındaki bu bölgenin ismi Samara.

Volga nehri kıyısında bir yer. Samara.

Filipinlerin doğusuna verilen ismin Samar olması oldukça ilginçtir.

Irak’ta Abbasiler tarafından Türk Ordugahı olarak kurulan ve halen de bir şehir adı olan Samara kelimesi de oldukça önemlidir. Bize göre bu isim bu bölgelere bilinçsiz bir şekilde verilmedi.

         Başka aydınlatılması gereken bir nokta Filistin’de, İsrail’de yaşayan Samirilerdir. Samiriyye (Şomron) kentinde yaşayan bu Sâmiriler bizce Sümer halkından olabilirler.

         Musa nebinin İsrâiloğulları’na gönderildiğini biliyoruz. Kur’an-ı Kerim’de 
Taha Süresi 85. ayette tekil olarak bir Samiri ismi geçmektedir.Acaba bu Samiri sadece bir kişinin adı mıdır yoksa o dönemde de var olan bir halkın adı mıdır?

Bu da araştırılması gereken bir konudur. Fakat eğer bu Sâmiri kelimesi Samar yani Sümer’den göçen birisiyse, onun Buzağıya tapmayı istemesi oldukça normal. Çünkü Sümerlerde pek çok Tanrı’nın olduğu biliniyor. Muhtemelen bu Sümer Göçmeni de kendi inancını Hz.Musa takipçilerine öğretmeye çalışmıştı.O halde Sümerlerin Filistine göçleri M.Ö 1200’lü yılları buluyor.O Samiri de muhtemelen eski din ve kültür ortamından kopamamış birisiydi.Bunun tesiriyle Buzağıya tapma gibi bir eylemin içine girdi.Boğaya tapma inancına ilk olarak Sümerlerde rastlanması da meselemiz açısından oldukça ilginçtir.
Kur’an’da Buzağıya tapma işini öneren kişinin “Samiri” olarak anılması bu açıdan anlamlıdır. Sümerdeki Tanrı bolluğu ve bilhassa Tarım toplumu olmaları nedeniyle, Boğaya, Buzağıya tapmaları Hz.Musa takipçilerini kandıran Samiri’nin bir Sümer göçmeni olduğunu açıkça ortaya koyar. (Taha 85 “-Allah: "Ama Biz, senin ardından kavmini fitneye düşürdük ve Samiri onları saptırdı." buyurdu.)

Sümerlerin taptıkları bazı diğer tanrılar şöyleydi; Ea (Su Tanrı), Boğa, Anşar (Gökyüzü Tanrısı), Enlil (Yeryüzü Tanrı), Kingu (Dev ve Canavar Tanrısı), Lakmu (Yılan Tanrı), Pazuzu (Ateş Peri), Utu (Güneş Tanrı) Bu gerçek de Sümer devleti yıkıldıktan sonra Sümerler ne oldu sorusuna bir yanıt bulmamızı sağlıyor. Onlar çeşitli yerlere göçtüler. Filistin de bu yerlerden birisiydi.

         Sümerler İki Nehir Arasında yâni Fırat ve Dicle nehirleri arasında büyük ve köklü bir medeniyet kurmuşlardır.Pek çok inancı, kültürü, milleti ve de dili etkilemişler hatta oluşturmuşlardır.Bunu da kendi aralarında sağladıkları birlikle yapabilmişlerdir.Egemenlikleri altındaki bütün halkları ortak bir gâye altında birleştirmesini başarabilmişlerdir. Oluşturdukları sağlam ve esaslı kanunlarla toplumları yönetmişlerdir. Hatta bu kanunlar kendilerinden sonraki pek çok uygarlığı da etkilemiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder